7 mars 2023

Energikartlegging - veien til effektiv energibruk og reduserte kostnader

Inspeksjon-av-elanlegg.jpg

Gratis webinar fredag 24. mars 2023 kl 10:00-11:00

Kartlegging av energibruk i kommunale og andre offentlige bygg gir grunnlag for økonomiske og bærekraftige tiltak for energieffektivisering.

Kristiansand kommune har meget god kunnskap om hva som påvirker energiforbruket og har oppnådd svært positive resultater med energisparing. Energiledelse har vært prioritert i kommunen siden 2007, og siden den gang har de redusert energiforbruket med mer enn 30 prosent.

Praktisk energisparing

På vårt gratis webinar fredag 24. mars kl. 10:00-11:00 vil Yngvar Einarsmo og Tor Arne Andresen fra Kristiansand kommune presentere flere eksempler på hvordan de jobber praktisk med energikartlegging.

Revisjonsleder Gard Rødseth Hansen fra Kiwa forteller om hvordan en ISO 50001-sertifisering kan være et godt verktøy for energikartlegging i virksomheten.

Program

  • Introduksjon
  • ISO 50001 som verktøy for energikartlegging
    Gard Rødseth Hansen, revisjonsleder, Kiwa
  • Praktisk gjennomføring av energikartlegging
    Yngvar Einarsmo, Leder Drift Energi og Ventilasjon, Eiendom Byggeservice, og Tor Arne Andresen, driftstekniker, Kristiansand kommune
  • Spørsmålsrunde/oppsummering

Velkommen til et spennende og praktisk gratis webinar! Meld deg på i dag!

Disse møter du

Profilbilde_Yngvar-Einarsmo.png Yngvar Einarsmo er leder for Drift Energi og Ventilasjon i Kristiansand kommune Eiendom. Han er også prosjektleder for pågående energiprosjekter som handler om solceller og å bytte ut eksisterende belysning med led. Yngvar er opptatt av få til et best mulig samspill mellom mennesker i kommunen med tanke på mest mulig effektiv bruk av energi.
Profilbilde_Tor-Arne-Andresen.png Tor Arne Andresen er tekniker i avdelingen Drift Energi-Eiendom-Kristiansand Kommune. I tillegg til sentral driftstyring av diverse bygg, er han blant annet involvert i prosjektoppfølging, prøvedrift, revisjoner, ISO 50001 /internrevisjon og beskrivelse og bruk av EOS og KS (energiovervåkningssystem og kvalitetssystem).
Profilbilde_Gard-R-Hansen.png Gard Rødseth Hansen har ingeniørfaglig bakgrunn fra elektro/ produksjonsteknologi (M Sc), med erfaring fra privat virksomhet, hovedsakelig i internasjonale produksjonsrelaterte virksomheter. Gard har kompetanse innen operativ linjeledelse samt støttefunksjoner som kvalitet, HMS og prosjekt. Han har jobbet de siste årene som revisjonsleder i Kiwa, og reviderer i dag på ISO-standardene 9001, 14001, 45001 og 50001.