18 januar 2024

Innovativt hydrogenselskap går for ISO-sertifisering

ZEG-Power_Sertifikat.jpg

Karsten Warloe, CEO, Kiwa AS (t.v.), overrekker ISO-sertifikatet til Arild Selvig, CEO, ZEG Power AS
(Foto: Kiwa).

ZEG Power er banebrytende innen ren hydrogenproduksjon basert på naturgass. Nylig mottok de ISO-sertifikat for kvalitet og miljø.

ZEG Power er et norsk hydrogenselskap som leverer ny teknologi for produksjon av hydrogen med integrert karbonfangst. Selskapet har sitt utspring i Institutt for energiteknikk (IFE), der teknologien har blitt forsket frem over to ti-år.

Arild Selvig, CEO i ZEG Power, forklarer at den unike metoden gjør det mulig å fange karbon i selve produksjonsprosessen istedenfor på utslippssiden etter hovedprosessen.

- Vår teknologi har flere fordeler. Den gir høyere hydrogenutbytte, den har en mer effektiv fangstteknologi ved at den fanger CO2 der konsentrasjonen er størst. I tillegg har prosessen færre trinn sammenlignet med konvensjonell blå hydrogenproduksjon, og den er skalerbar.

Bygger en sterk bedriftskultur

Selvig forteller at ZEG Power har vokst fra å være en gründervirksomhet til et selskap med industriell erfaring som nå teller 35 ansatte.

- Da jeg begynte som leder i 2021, ønsket jeg å skape en god balanse mellom å drive innovasjon og å bygge kvalitet i verdikjeden. Vi ønsket å jobbe mer prosessorientert, i stedet for aktivitetsorientert. Innføring av et ledelsessystem basert på ISO-standardene 9001 for kvalitet og 14001 for miljø har vært et sentralt ledd i denne prosessen, og vi er svært fornøyde med at vi nå har fått sertifikatet, poengterer Selvig. Han sier videre:

- Vi har hatt søkelys på å bygge en solid bedriftskultur der vi fungerer som et team, og der alle har eierskap til det virksomheten jobber med. Motivasjon, tillit og respekt er grunnlaget for suksess.

Effektive prosesser

Mette Pettersen, HSSEQ Director, sier at innføringen av styringssystemene tok utgangspunkt i en GAP-analyse. I denne fasen fikk de bistand fra Kiwa Kompetanse AS.

- Seniorrådgiver Oddmund Wærp fra Kiwa Kompetanse AS har vært en god coach for oss, uttaler Pettersen, og fortsetter:

- Det har vært en nyttig prosess der vi har utformet styringsprosessene samtidig med at vi har bygget systemene i bedriften. Vi har på en måte møblert samtidig som vi har bygget huset. Fordi vi har kommet så tidlig i gang med dette kvalitetsarbeidet unngår vi en ineffektiv verdikjede. Det har vært svært givende for oss.

ZEG-Power_Pilot-Plant_Kollsnes.jpg

ZEG Powers pilotanlegg i Energiparken på Kollsnes (Foto: ZEG Power)

Høyt kompetansenivå

Selve sertifiseringen ble gjennomført av revisjonsleder Svenn Erik Killi fra Kiwa AS. Han kan fortelle om et godt samarbeid med en virksomhet der kompetansenivået er høyt.

- Trinn 1 ble planlagt og gjennomført i henhold til standard sjekkliste for ISO 9001 og 14001. Det ble avdekket få mangler og forbedringspunkter, og de som ble funnet ble lukket relativt hurtig.

Killi forteller videre at trinn 2 ble gjennomført tre måneder senere, og bestod av en fysisk revisjon på ZEG Powers hovedkontor på Fornebu, samt en digital revisjonsrunde på ZEG Powers industrianlegg ved Kollsnes.

- Teknisk leder benyttet seg av videokamera og gikk en runde på Kollsnes-anlegget. Vi hadde direkte kontakt underveis, og vi fikk se det vi selv ønsket. Det ble ikke funnet avvik av noe slag, og området fremsto som meget ryddig og i henhold til lover og regler, understreker Killi, og sier videre:

- Jeg vil for øvrig berømme Mette Pettersen som tilrettela revisjonen på en svært god måte, og var særdeles samarbeidsvillig som resten av teamet ved ZEG Power.

Les mer om systemsertifisering med Kiwa her.