• De største cybertruslene

  Cyberspace er en interessant lekeplass for kriminelle. Hvert eneste år begås det stadig flere kriminelle handlinger på nett. Prosessene dine kan skades alvorlig, selv med de enkleste verktøy som ofte kjøpes på nett for en neve dollar. Hva er de største truslene, og hvordan kan du forhindre at cyberangrep forstyrrer virksomheten din?

  Dette er de største cybertruslene
 • GDPR

  EUs personvernforordning er utformet for å styrke rettighetene til innbyggerne i EU, og for å harmonisere personopplysningslovgivningen i alle medlemsstatene. Lovgivningen skal samordnes, og det skal sikres bedre åpenhet om hvilke opplysninger organisasjoner samler inn, og hva de brukes til.

  Slik styrker GDPR dine rettigheter
 • ISO 27001

  Standarden ISO 27001 brukes over hele verden som grunnlag for informasjonssikkerhet. Standarden inneholder krav og retningslinjer for strukturering av informasjonssikkerhet, slik at organisasjonens informasjon behandles på en konfidensiell måte, er tilgjengelig og slik at integriteten ivaretas. Standarden er globalt anerkjent, og den viser at organisasjonen har strukturert IT for å håndtere risikoene på en effektiv måte.

  Hvilke fordeler gir ISO 27001?
 • Helsesektor

  Det engelske ordtaket sier at et eple om dagen holder doktoren borte. Epler kan være bra for helsen, men hva må til for å holde borte hackere som stjeler personlig helseinformasjon? Helsesektoren har lenge hatt utfordringer med cyberangrep og brudd på datasikkerheten. Mange millioner pasientjournaler har sluppet ut de siste årene. Antallet varierer fra 500 til 79 millioner pasientjournaler ved ett enkelt brudd på sikkerheten. Helsesektoren i USA rapporterte om 344 brudd på datasikkerheten i 2017. Det er nesten én hendelse hver eneste dag.

  Derfor er helsesektoren et yndet mål for hackere