SERMI-ordliste

Åpent-bilpanser-med-laptop.jpg

Her er forklaring på noen viktige begreper og forkortelser som brukes i SERMI og som det kan være nyttig å kjenne til.

Begrep i SERMI Forklaring

ACEA

European Automobile Manufacturers Association

AFCAR

Alliance for the Freedom of Car Repair in the EU

CAB

Conformity Assessment Body; Samsvarsvurderingsorgan

CABUID

Unik identifikator for samsvarsvurderingsorgan

CIRCA

Administrator for kommunikasjons- og informasjonsressurssenter

CSP Cryptographic Service Provider
DPA Data Protection Act
EA Europeisk samarbeid for akkreditering
EN Europeisk standard
HW Hardware; Maskinvare
IO Indepentent Operator; Uavhengig aktør
IOEUID
Independent Operator Employee Unique Identifier
NAB Nasjonale akkrediteringsorganer
OCSP Online Certificate Status Protocol i henhold til RFC 2560
OEM Original Equipment Manufacturer
PKCS#11 Public Key Cryptography Standard
RA Relevant myndighet
RMI Repair and Maintenance Information; Reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
SERMI Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information.
Forum for tilgang til sikkerhetsrelatert informasjon om reparasjon og vedlikehold av kjøretøy
SOAP Simple Object Access Protocol (Authorization Web Service)
TC Trust Centre
VM Kjøretøyprodusent