Mattrygghetsstandarden FSSC 22000  er relevant for virksomheter som driver produksjon av næringsmidler, fôr og pakkematerialer for næringsmidler samt tjenesteleverandører som catering, detaljhandel, transport og lagring. 

FSSC 22000-standarden fokuserer på sertifisering av styringssystem for mattrygghet i virksomheten. FSSC 22000 er en ISO-basert standard anerkjent av den internasjonale organisasjonen Global Food Safety Initiative (GFSI). Standarden er bygget opp av tre deler; ISO 22000-standarden, et sektorspesifikt program for grunnforutsetninger (PRP) og noen tilleggskrav som blant annet inkluderer program for matsvindel og matforsvar.

Hva er fordelene med FSSC 22000-sertifisering?

  • Utvikling av et ISO-basert ledelsessystem som er rettet mot å håndtere mattrygghetsfarer både internt i virksomheten og eksternt. 
  • Sikre samsvar med krav i relevante lover og forskrifter, samt oppfyllelse av kundekrav.
  • Benytte HACCP-metodikk og risikostyring 
  • Klare krav til grunnforutsetningene i de tekniske spesifikasjonene
  • Fokus på kontinuerlig forbedring både i enkeltprosesser og i hele virksomheten.
  • FSSC 22000 er en GFSI-anerkjent standard på linje med for eksempel BRCGS Food
  • FSSC 22000 er eid og driftet av en uavhengig stiftelse.

Siste versjon av FSSC 22000-standarden

Den siste versjonen av FSSC 22000 (versjon 5) ble publisert i mai 2019. Fra 1. januar 2020 vil alle revisjoner gjennomføres i henhold til den nye versjonen. FSSC 22000-standarden samt tilleggsinformasjon ligger fritt tilgjengelig her. 

Hvordan komme i gang med sertifiseringsprosessen?

Kontakt oss og be om et tilbud på FSSC 22000 sertifisering. Hvis du aksepterer tilbudet fra oss kontakter vi deg for å planlegge den første revisjonen. Denne revisjonen er vanligvis i to steg; først en revisjon med hovedfokus på gjennomgang av dokumenter, etterfulgt av en praktisk revisjon. Etter revisjonen vil revisor presentere eventuelle avvik og virksomheten må lage en handlingsplan for utbedring av disse. Etter at revisor har godkjent handlingsplanen vil FSSC 22000-sertifikatet bli utstedt med en gyldighet på tre år. I løpet av denne treårs-perioden vil Kiwa gjennomføre årlige oppfølgingsrevisjoner samt en resertifiseringsrevisjon når sertifikatet skal fornyes. Dersom virksomheten har andre sertifiseringer hos Kiwa kan det være hensiktsmessig å gjennomføre de årlige revisjonene samtidig.

Kontakt oss gjerne hvis du ønsker informasjon om hvilke sertifiseringer som er relevante for din virksomhet.