Kontinuerlig fokus på mattrygghet bidrar til å sikre bedrifters omdømme, påvirke lønnsomheten og i ytterste konsekvens bedriftens fremtid. Forbrukerne ønsker å vite at maten de spiser er trygg.

FSSC 2200-sertifisering er relevant for enhver matprodusent. Ordningen bidrar til å sikre standarder for trygg mat i produksjonsleddene i forsyningskjeden.

Produserer eller foredler bedriften din næringsmidler? Da er FSSC 22000-sertifisering et opplagt valg. Det viser at dere tar mattrygghet på alvor.

FSSC 22000 er basert på de internasjonale standardene ISO 22000 og HACCP, og er et sertifiseringssystem for mattrygghet rettet mot produsenter. Ordningen bistår bedrifter med å identifisere og kontrollere mattrygghetsrisikoer. 

FSSC 22000 tilfredsstiller kravene til Global Food Safety Initiative (GFSI). Den definerer hva du må gjøre som matprodusent for å vise at du har kontroll over mattrygghetsrisikoer. 

Dette trenger du å vite

FSSC 22000 passer for alle som produserer eller foredler næringsmidler, enten du arbeider med animalske eller vegetabilske produkter, produkter med lang holdbarhet eller med andre tilsetningsstoffer eller vitaminer. Produsenter av varer som selges av forhandlere under egen merkevare (EMV), må ha en GFSI-godkjent sertifisering, som FSSC 22000.

Sertifiseringsordningen FSSC 22000 eies av Foundation for Food Safety Certification. Mens ISO 22000  er en frittstående standard som er relevant for alle deler av næringskjeden, ble FSSC 22000 utformet spesielt for matprodusenter.

FSSC 22000-stiftelsen har nylig publisert versjon 5 av sertifiseringsordningen FSSC 22000. Versjon 4.1 gjelder frem til 31.12.19. Fra 1. januar 2020 vil alle revisjoner bli gjennomført i henhold til versjon 5.0.

Bli sertifisert med Kiwa

Mattrygghet er et spørsmål om liv og død. Hendelser kan skade bedriftens omdømme, påvirke lønnsomheten, og i ytterste konsekvens avgjøre bedriftens fremtid. Forbrukerne har behov for å vite at maten de spiser er trygg og inneholder det som varedeklarasjonen sier, og det kreves stadig bedre dokumentasjon. Med en FSSC 22000-sertifisering kan du vise at maten du produserer eller foredler, har blitt tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med de juridiske kravene til mattrygghet. Ikke bare gir dette kundene dine den tryggheten for produktet som er påkrevet, det øker også mulighetene dine til å inngå samarbeid med nye kunder.

Kiwas revisorer har et genuint ønske om å være med på å utvikle bedriften din videre. Ved å dra nytte av elementene i ISO/FSSC 22000 kan du forbedre systemene og resultatene dine slik at du oppfyller kravene fra partnere og nye potensielle kunder. Til syvende og sist kan du øke fortjenesten din.

Fordeler

 • Reduser matrisikoer 
 • Økt fortjeneste 
 • Økt effektivitet
 • Oppfyll kundenes behov 
 • Reduser risikoen for søksmål 
 • Bli mer konkurransedyktig 
 • Vær en attraktiv arbeidsgiver 
 • Sikre samsvar 

Forberedelser til FSSC 22000-sertifisering

 • Identifiser, evaluer og kontroller farer som kan forventes å forekomme for å sikre trygg mat. På denne måten kan bedriften unngå skader som kan påvirke forbruker indirekte eller direkte.
 • Kommuniser aktiviteter knyttet til styringssystem for trygg mat i egen organisasjon. Utvikling, implementering og oppdatering av styringssystemet er alle relevante tema og viktig informasjon internt for å etterleve kravene i FSSC 22000.  
 • Jevnlig intern kontroll og oppdateringer av styringssystemet for trygg mat bidrar til å sikre virksomhetens aktiviteter. Hold bedriften oppdatert.  

Produsenter som er sertifisert etter ISO 22000 behøver kun en validering av ISO 22000-sertifiseringen, samt en gjennomgang mot PAS 220 eller ISO/TS 22002-1 for å oppfylle kravene i sertifiseringsordningen for FSSC 22000.

Bli sertifisert med Kiwa

Med en FSSC 22000-sertifisering viser produsenter og videreforedlere at maten har blitt produsert, tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med de juridiske kravene til mattrygghet. Ikke bare gir dette kundene dine den tryggheten for produktet som er påkrevd, det øker også dine muligheter til å inngå samarbeid med nye kunder. 

Arbeidet med et styringssystem for trygg mat er en kontinuerlig prosess. Uavhengig revisjon er ett av elementene i den totale vurderingsprosessen. 

Kontakt Kiwa for en uforpliktende prat eller for å motta et tilbud om sertifisering. 

Relatert: Les om ISO 22000 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet her.