Produserer eller foredler bedriften din næringsmidler? Ønsker dere å vise at dere bryr dere om trygghet, er opptatt av å oppfylle kundenes behov og overholde regelverket? Da er FSSC 22000-sertifisering et opplagt valg.

FSSC 22000 er basert på de internasjonale standardene ISO 22000 og HACCP, og er et sertifiseringssystem for mattrygghet rettet mot produsenter. FSSC 22000 hjelper deg med å identifisere og kontrollere mattrygghetsrisikoer. Ordningen dekker mattrygghetssystemene dine og viser kundene dine at du har gode prosesser og at du bryr deg om hygiene og helse.

FSSC 22000 er godkjent av Global Food Safety Initiative (GFSI) og anerkjent av de største dagligvarekjedene i Europa. Den definerer hva du må gjøre som matprodusent for å vise at du har kontroll over mattrygghetsrisikoer. 

Hvem passer FSSC 22000 for?

FSSC 22000 passer for alle som produserer eller foredler næringsmidler, enten du arbeider med animalske eller vegetabilske produkter, produkter med lang holdbarhet eller med andre tilsetningsstoffer eller vitaminer. Produsenter av varer som selges av forhandlere under egen merkevare (EMV), må ha en GFSI-godkjent sertifisering, som FSSC 22000.

Sertifiseringsordningen FSSC 22000 er administrert av Foundation for Food Safety Certification. Mens ISO 22000 er en frittstående standard som er relevant for alle deler av næringskjeden, er FSSC 22000 utformet spesielt for matvareprodusenter.

FSSC 22000-stiftelsen har nylig publisert versjon 5 av sertifiseringsordningen FSSC 22000. Fra 1. januar 2020 vil alle revisjoner bli gjennomført i henhold til denne nye versjonen.

Bli sertifisert med Kiwa

Mattrygghet er et spørsmål om liv og død. Hendelser kan skade bedriftens omdømme, påvirke lønnsomheten, og i ytterste konsekvens avgjøre bedriftens fremtid. Forbrukerne har behov for å vite at maten de spiser er trygg og inneholder det som varedeklarasjonen sier, og det kreves stadig bedre dokumentasjon. Med en FSSC 22000-sertifisering kan du vise at maten du produserer eller foredler, har blitt tilberedt og håndtert på en sikker måte i tråd med de juridiske kravene til mattrygghet. Ikke bare gir dette kundene dine den tryggheten for produktet som er påkrevet, det øker også mulighetene dine til å inngå samarbeid med nye kunder.

Kiwas revisorer har et genuint ønske om å være med på å utvikle bedriften din videre. Ved å dra nytte av elementene i ISO/FSSC 22000 kan du forbedre systemene og resultatene dine slik at du oppfyller kravene fra partnere og nye potensielle kunder. Til syvende og sist kan du øke fortjenesten din.

Fordeler ved systembasert mattrygghetssertifisering

  • Reduser matrisikoer – ved å hjelpe deg med å forbedre prosessene for mattrygghet kan FSSC 22000 bidra til å redusere risikoen for farer og hendelser.
  • Øk fortjenesten – med FSSC 22000-sertifisering kan du forbedre omdømmet, få flere kunder og redusere kostnadene, slik at bunnlinjen forbedres.
  • Styrk effektiviteten – FSSC 22000 kan vise deg hvilke prosesser som kan forbedres, slik at du kan optimalisere ressursene dine og redusere kostnadene.
  • Oppfyll kundenes behov – med FSSC 22000 kan du vise at produktene og tjenestene dine holder høy kvalitet og er trygge og pålitelige.
  • Reduser risikoen for søksmål – FSSC 22000-sertifiseringen viser at du har tatt grep for å redusere mattrygghetsrisikoer og risikoen for uønskede hendelser.
  • Bli mer konkurransedyktig – FSSC 22000-sertifiseringen lar deg operere internasjonalt og skape nye samarbeid.
  • Vær en attraktiv arbeidsgiver – ved å følge FSSC 22000 kan du sikre at stillingene du tilbyr egne ansatte og potensielle nye medarbeidere, holder høy kvalitet, støtter næringsmiddelindustrien og er trygge arbeidsplasser.
  • Sikre samsvar – FSSC 22000 er basert på ISO 22000 og HACCP og bidrar dermed til å strømlinjeforme mattrygghetstiltakene dine og forbedre dokumentasjonen og rutinene.


Les om ISO 22000 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet her.