En kosmetisk sikkerhetsrapport inneholder informasjon om de fysiske og kjemiske egenskapene til kosmetiske produkter. Rapporten skal inneholde en sikkerhetsfaktor for alle innholdsstoffer, og det skal foreligge en samlet sikkerhetsvurderingen av produktet. Hensikten med rapporten er å sikre trygg bruk. 

Når er det krav om en kosmetisk sikkerhetsrapport?

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter krever at det skal utarbeides en kosmetisk sikkerhetsrapport for alle kosmetiske produkter før de markedsføres. Et kosmetisk produkt er ikke godkjent før det er konkludert i rapporten at bruken er sikker. Rapporten skal på forespørsel være tilgjengelig for myndighetene.

Hvorfor skal du vurdere dine kosmetiske produkter?

  • Det er lovpålagt
  • For å sikrer at produktene er trygge å bruke
  • For å vise at bedriften tar HMS og kundene på alvor
  • For å vite hva dere skal vise til ved et eventuelt tilsyn fra myndighetene

Hva kan Kiwa hjelpe min bedrift med? 

  • Utarbeide kosmetisk sikkerhetsrapport 
  • Vurdere om innholdsstoffer er godkjent for bruk
  • Vurdere hvilke tester som er nødvendig å utføre 
  • Registrering i Mattilsynets register og det sentraliserte registeret CPNP
  • Utarbeide eller kvalitetssikre etiketter
  • Utarbeide sikkerhetsdatablader og informasjonsblader