Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning og kurs innen ledelsessystemer, forbedringsprosesser basert på Lean, HMS, kjemikaliehåndtering risiko og sikkerhet og materialteknologi.

Rådgivning som bidrar til økt verdiskapning

Stadig flere bransjer møter krav om bedre systemer innen helse, miljø og sikkerhet og andre rutiner knyttet til å sikre høy kvalitet på produkter og tjenester. Våre rådgivere har lang erfaring med å hjelpe bedriftens egne medarbeidere med å utvikle og forbedre produkter, systemer og prosesser.

Filter
Tjeneste
Marked
Services (61 results)
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi hjelper deg med å lykkes!

Les mer
Gassmåling før entring av lukkede rom

Våre konsulenter kan bistå din bedrift med å utføre gassmålinger av tanker, rom og rørsystemer.

Les mer
Modenhetsundersøkelse og selvevaluering

Hvor moden er din virksomhet, og hvilke utfordringer kan være knyttet til å utvikle og implementere et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø? Det får du svar på i denne modenhetsundersøkelsen.

Les mer
Årsaksanalyse ved uhell i gassanlegg

Dersom uhellet først er ute i gassanlegget kan Kiwa bidra til å avdekke årsaken til at ulykken har skjedd.

Les mer
Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001

Les mer
Kiwas Kjemikaliesjekk

Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering

Les mer
Utleie av sertifisert arbeidsmiljøleder

Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.

Les mer
Kiwas Risikohjelp

I forbindelse med at myndighetene har varslet økt tilsyn tilbyr vi nå en pakkeløsning på risikovurdering.

Les mer
Materialvalg

Kiwa tilbyr tredjeparts veiledning ved valg av materialer.

Les mer
QRA - Kvantitative risikovurderinger og spredningsanalyser

Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av kvantitative risikovurderinger og spredningsanalyser (QRA) for farlige stoffer.

Les mer
SCIP-innmelding av faste produkter med farlige stoffer

Bli kjent med hva som må meldes inn i SCIP-registeret, hvem som skal gjøre dette og hvorfor denne plikten er innført.

Les mer
GAP analyse - ISO 27001

Vi hjelper deg med GAP-analyse for ISO 27001, ledelsessystemer for informasjonssikkerhet.

Les mer
HMS internrevisjon

Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer
Bistand til prosjektering av gassanlegg

Vi kan bistå bedrifter med å prosjektere gassanlegg iht. Norsk Gassnorm og gjeldende lover og forskrifter.

Les mer
SystemEasy – Raskeste vei til kvalitetssystem

Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter

Les mer
Biocider rådgivning

Kjenner du til alle krav ved import eller salg av biocider? Våre kjemikalierådgivere hjelper deg å få kontroll!

Les mer
Kvalitetskontroll av sikkerhetsdatablad og etikett

En kvalitetskontroll utført av Kiwa sikrer at dine sikkerhetsdatablader er av tilfredsstillende kvalitet og oppfyller regelverket.

Les mer
Sikkerhetsdatablad (SDS)

Kiwas erfarne rådgivere bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.

Les mer
Farlig avfall

Våre rådgivere har lang erfaring med regelverket for avfall. Vi hjelper deg med å registrere farlig avfall og oppfylle deklareringsplikten.

Les mer
Kompetansekartlegging og GAP-analyse

Vi bistår bedrifter med å kartlegge de ansattes kompetanse opp mot gjeldende lovkrav for å eie, bygge og drifte gassanlegg.

Les mer
Utarbeide oversikt over HMS-lover

Har du kontroll på hvilke HMS lovkrav som gjelder for din bedrift? Vi lager oversikt over alle relevante HMS-lover og kan sørge for jevnlige oppdateringer.

Les mer
Sikkerhetskultur

Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til bygging av sikkerhetskultur ved hjelp av enkle, involverende og engasjerende verktøy og metoder.

Les mer
Klima, miljø og naturrisiko tjenester

Bli kjent med ulike metoder og verktøy som kan brukes for å redusere klima, miljø og naturrisiko for virksomheten din.

Les mer
Nye krav til rapportering av samfunnsansvar

Regnskapsloven (§ 3-3 a, c) stiller nå krav til at større foretak skal gi en «redegjørelse om samfunnsansvar» i forbindelse med årsberetningen. Dette anses viktig for at aktuelle interessenter skal bli kjent med hvordan bedriften ivaretar sitt samfunnsansvar og om en arbeider fremtidsrettet med bærekraftig drift.

Les mer