Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering er akkreditert for å sertifisere styringssystemer iht. ISO 3834-2. Ta kontakt for mer informasjon. 

Kontakt oss for mer informasjon.