Standarden NS-EN ISO 3834 skal sikre at kvaliteten opprettholdes innen sveiseutførelse, og beskriver hvordan man bygger opp et styringssystem i utføring av ulike sveiseapplikasjoner. 

Kiwa er akkreditert for å sertifisere styringssystemer iht. ISO 3834-2.

Kontakt oss for mer informasjon.