Vi fokuserer på å fjerne sløsing med virksomhetens ressurser og presenterer arbeidsmetoder som fokuserer på kontinuerlig forbedring med de ansatte som de viktigste bidragsyterne.

Layout, infrastruktur og flyt i arbeidet er også viktig for å kunne levere perfekte varer og tjenester til kunde. Noen virksomheter som innfører Lean designer nye lager- eller fabrikkbygg etter Lean tankegang og opplever store forbedringer i effektiviteten på grunn av dette. Innføring av Lean som bedriftsfilosofi vil bidra til at bedriften settes i stand til å levere etter behov, lagerstørrelse og innhold tilpasses, forsyning med varer forenkles og medarbeidere blir mer fleksible.