Magnetpulverprøving eller magnetpulvertesting benyttes gjerne ved overflatekontroll under fabrikasjon av stålkonstruksjoner og tanker, for å kontrollere ferrittiske materialer og sveis.

Metode:
Emnet magnetiseres og påføres deretter prøvingsmidler, samtidig som emnet inspiseres for at operatører skal kunne bedømme resultatet.

Bruksområde:
Benyttes kun på ferromagnetiske (magnetiserbare) materialer. 

Detekterer:
Metoden brukes for påvising av material- og sveisefeil, slik som sprekker, porer, inneslutninger osv, i overflaten og rett under overflaten.