Testing

Kombinasjonen av høyt kvalifiserte medarbeidere og akkrediterte tjenester har gjort oss til en foretrukken partner for store industrikonsern innen luft- og romfart, prosessindustri, bilindustri, offshore og andre høyteknologiske bransjer.

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen destruktiv testing, NDT og kalibrering. Våre laboratorier benytter blant annet metoder som er akkreditert iht. ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006 for testing og CAL 007 for kalibrering. Flere av våre NDT-tjenester er akkreditert iht. ISO 17020.

Filter
Tjeneste
Marked
Services (44 results)
Avansert kalibrering av mekanisk utstyr med Coordinate Measuring Machine (CMM)

Vi har Norges mest nøyaktige målemaskin, CMM. Vi verifiserer kravene til produksjonen og gjennomfører avansert prototype oppmåling.

Les mer
Kalibrering av mekanisk utstyr

Sporbar kalibrering fra Kiwa. Vi har Norges mest nøyaktige målemaskin, CMM, og leverer kalibrering av mekanisk utstyr og avansert prototype oppmåling.

Les mer
Feltundersøkelser av betong

Kiwa utfører testing ute i felt av alle slags betongkonstruksjoner for å sikre kvalitet, vurdere risiko og forhindre skader.

Les mer
Støt/bump testing

I laboratoriet kan vi utsett dine produkter for støt og bump for å teste om produktet ditt tåler påkjenningene i aktuelle bruksmiljøer.

Les mer
Tilstandskontroll av betong og puss

Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner. Dette inkluderer analyse av betong, betongkonstruksjoner samt påført maling og puss.

Les mer
Kalibrering av akselerometer

Kiwa har Norges mest omfattende system for måling med akselerometer. Dette systemet auomatiserer store deler av prosessen noe som gir ekstremt nøyaktige målinger og rask leveringstid.

Les mer
Miljøprøving av produkter som utsettes for høy/lav temperatur

I våre laboratorier kan vi simulere bruksmiljøet og temperaturene dine produkter blir utsatt for når de er i bruk.

Les mer
Tubeskanning av varmevekslere og kjeler

Med tubeskanning kan Kiwa raskt og effektivt finne defekter i varmevekslere og kjeler. Denne type inspeksjon utføres ved hjelp av flere ulike NDT-metoder.

Les mer
Kvalitetskontroll av bilverksted

Kiwa gjennomfører kvalitetskontroller av bilverksted og forhandlere.

Les mer
Mikroskopi

Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).

Les mer
Skadeanalyse

Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker.

Les mer
Kalibrering av elektrisk måleutstyr

Sporbar og akkreditert kalibrering. Kalibrering på en rekke områder.

Les mer
lighthouse
On-site feltundersøkelse

Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.

Les mer
Service og reparasjon av måleutstyr

Kiwa er servicepartner for FLUKE og Viavi Solutions i Norge og Sverige. Vi kan også utføre service og reparasjoner på et bredt spekter av annet utstyr.

Les mer
Korrosjonstesting

Skal dine produkter brukes offshore eller i marine strøk bør produktene korrosjonstestes.

Les mer
Skadeanalyse av overflater

Kiwa analyserer overflateskader og gir veiledning i hvordan tilsvarende problemer kan unngås i framtiden.

Les mer
Plast og kompositter

Kiwa tilbyr testing av plast og kompositter i forbindelse med produktutvikling, skade- og havariundersøkelser. Vi tilbyr også veiledning og opplæring innen plast og kompositter.

Les mer
Penetranttesting (PT)

Penetranttesting (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning. Kiwa er akkreditert for penetrantprøving etter ISO 3452.

Les mer
Kalibrering av fiberoptisk utstyr

Sporbar og akkreditert kalibrering. Kalibrering på en rekke områder.

Les mer
NORSOK M-501 - Akselererte korrosjonstester

I henhold til blant annet NORSOK M-501 kreves det at ulike malinger og belegg som skal benyttes offshore eller i marine strøk prøves i en rekke akselererte korrosjonstester.

Les mer
Mobil kalibrering

Kiwa har mobile laboratorier på veien hele året. Ved å benytte deg av denne tjenesten slipper din bedrift tap ved nedetid.

Les mer
Testing og sertifisering av sportsdekker

Kiwa er Nordens ledende aktør innen testing og kvalitetskontroll av kunstgressbaner, idrettsgulv og friidrettsbaner. Vi tester iht. norske og internasjonale standarder, og iht. Kulturdepartementets retningslinjer for å redusere skaderisiko, sikre lang levetid på anleggene og kvalifisere for utbetaling av spillemidler.

Les mer
Kalibrering av densitet, trykk og masse

Akkreditert og sporbar kalibrering. Kalibrering av densitet, trykk og masse

Les mer
Kvalitetssikring i vann og avløpsprosjekter

De nærmeste årene skal det i Norge utføres ent stort antall av prosjekter innenfor vann og avløpssektoren. Tilgang til rent vann og sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Kiwa bistår med kvalitetssikring i vann og avløpsprosjekter.

Les mer