Krav til egenskaper for gulv i idrettshaller

I henhold til NS-EN 14904 gjelder følgende krav til egenskaper for gulv i idrettshaller. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler.

Krav til egenskaper for kunstgressbaner

I henhold til NS-EN 15330 gjelder følgende krav til egenskaper for kunstgressbaner. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til baner for breddefotball.  

Egenskap Krav Testmetode
Ballsprett 45–75 % (0,6–1,0 m)  NS-EN 12235 
Ballrulle

4,0–10,0 m (Ny bane)
4,0–12,0 m (Ny test etter 5 år)

NS EN 12234 
Støtdemping 55–70 %  NS-EN 14808 
Vertikal deformasjon 4–9 mm  NS-EN 14809 
Rotasjonsmotstand 25–50 Nm  NS-EN 15301-1 
Vanngjennomslipplighet ≥ 180 mm/h  NS-EN 12616 
Planhet ≤ 10 mm under 3,0 m rettholt  NS-EN 13036-7 

(Kilde: www.regjeringen.no)

Krav til egenskaper for kunststoffdekker for friidrett

I henhold til NS-EN 14877:2013 gjelder følgende krav til egenskaper for kunststoffbaner for friidrett. Oppfyllelse av kravene gjelder som vilkår for tilskudd av spillemidler til kunststoffbaner for friidrett.  

Egenskap Krav Anmerking Testmetode
Friksjon 80–110
55–110
Tørr overflate
Våt overflate
NS-EN 13036-4
Støtdemping 35–50 %    NS-EN 14808 
Vertikal deformasjon ≤ 3 mm   NS-EN 14809 
Vanngjennomslipplighet ≥ 150 mm/h   NS-EN 12616
Dekketykkelse ≥ 10 mm Avvik for enkelt-målinger inntil ± 3 mm tillates NS-EN 1969
Planhet Målkrav:
≤ 6 mm under
4,0 m rettholt
Avvik inntil 8 mm kan aksepteres på
inntil 4 punkter på banen
NS-EN 13036-7 

(Kilde: www.regjeringen.no)