Ved hjelp av mikroskopene tolker vi funnene for å finne skadeårsaken og løsning på problemet.

Lysmikroskopet brukes til følgende undersøkelser:

  • Undersøkelse av kornstrukturen og forskjellige faser
  • Strukturbestanddeler i stål og andre legeringer
  • Karakterisering av materialet
  • Uønskede faser

SEM-EDS brukes til følgende undersøkelser:

  • Undersøkelse av type brudd
  • Finne ut om nærvær av porer
  • Kjemisk analyse av mulige forurensninger og fremmede elementer
  • Finne andre svakheter og feil i materialet
  • Det blir tatt gode bilder med en forstørrelse opp til 10 000x som brukes til dokumentasjon