Kravet om å benytte en uavhengig tredjeparts kontrollør gjelder for ferdigkontroll og periodisk tilstandskontroll.

Hva Kiwa kan bistå din bedrift med

Kiwa er utpekt som Teknisk Kontrollorgan (TK) av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og er godkjent for å utføre denne type uavhengig kontroll av gassanlegg. Følgende gjennomføres ved kontroll:

  • Gjennomgang med anleggseier for å kartlegge hva som trengs av dokumentasjon i forkant av kontrollen
  • Gjennomgang av anleggets tekniske stand
  • Gjennomgang av anleggsdokumentasjon
  • Utarbeide tilstandsrapport
  • Bistand ved lukking av eventuelle avvik

Hvorfor velge Kiwa

  • Kiwa som teknisk kontrollorgan er godkjent av DSB til å gjennomføre uavhengig kontroll av gassanlegg.
  • Kompetente rådgivere med lang gassteknisk erfaring
  • Lang erfaring med prosjektering av gassanlegg iht. Norsk Gassnorm
  • Kontroll uføres kostnadseffektivt, til det beste for kunden