Trenger du bistand til å utvikle eller vedlikeholde bedriftens HMS internkontrollsystem? Skal bedriften sertifiseres iht. ISO 45001, den internasjonale standarden for arbeidsmiljø? Eller trenger dere hjelp til å sikre at bedriften møter kravene i HMS-internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven? -Våre rådgivere kan hjelpe deg. 

Se alle våre tjenester innen HMS her, eller ta kontakt med oss for å diskutere hvordan vi kan bistå din bedrift.

 • Hvor moden er din virksomhet, og hvilke utfordringer kan være knyttet til å utvikle og implementere et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø? Det får du svar på i denne modenhetsundersøkelsen.
  Les mer
 • Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av kvantitative risikovurderinger og spredningsanalyser (QRA) for farlige stoffer.
  Les mer
 • Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001:2018, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.
  Les mer
 • Har du kontroll på hvilke HMS lovkrav som gjelder for din bedrift? Vi lager oversikt over alle relevante HMS-lover og kan sørge for jevnlige oppdateringer.
  Les mer
 • Våre erfarne sikkerhetsrådgivere bidrar til bygging av sikkerhetskultur ved hjelp av enkle, involverende og engasjerende verktøy og metoder.
  Les mer
 • Er HMS-systemet til bedriften i samsvar med HMS-lovgivning og internasjonale standarder? Våre rådgivere kan bistå deg med GAP-analyse av bedriftens HMS-system.
  Les mer
 • Vi kan bistå i forbindelse med gjennomføring av risikovurdering. Risikovurderingen er prosess sammensatt av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering. Hovedelementet i risikovurderingen vil være risikoanalysen, hvor målet er å kartlegge risikobildet.
  Les mer
 • Vi kan bistå din bedrift i forbindelse med gjennomføring av beredskapsanalyser, som blant annet bygger videre på uønskede hendelser kartlagt i egenrisikoanalyse.
  Les mer
 • Alle industrivernpliktige bedrifter skal gjennomføre beredskapsøvelser. Vi kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser.
  Les mer
 • Vi bistår din bedrift med å etablere og implementere rammeverk, retningslinjer og verktøy for risikostyring med fokus på HMS.
  Les mer
 • Har du kontroll på hvilke lovkrav som gjelder for din bedrift? Kiwa regelhjelp er en tjeneste som gjør jobben med å kartlegge aktuelle lover og forskrifter enklere for deg.
  Les mer
 • Etterlever bedriften HMS-lovgivningen? I tillegg til å kartlegge hvilke HMS-lovkrav som gjelder din bedrift kan våre rådgivere vurdere om kravene følges..
  Les mer
 • Vi sikrer at ditt styringssystem møter kravene i internkontrollforskriften, og at det gjør bedriften i stand til å gjennomføre effektiv HMS internkontroll.
  Les mer