Ved å samle inn og analysere data hjelper vi våre kunder med tredjepartsvurdering av feil, skader eller havarier. Grundig dokumentasjon av resultatene fra skadeanalysen gir kundene innsikt i hvordan problemet kan løses. Vi bistår kunder med analyser og løsninger for økt sikkerhet og tilgjengelighet for mekaniske komponenter og systemer. 

  • Kiwa utfører skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre analyser på en rekke metaller og legeringer.
    Les mer
  • Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).
    Les mer