Administrasjon av instrumenter og dokumentasjon

Vårt ekstranett er tilgjengelig for våre kalibreringskunder. Her får du til enhver tid oppdatert informasjon om dine instrumenter og kalibreringsdokumentasjon.

Logg inn til ekstranett her

Fordeler med ekstranettet:

  • Oversikt over alle dine instrumenter samlet på én plass.
  • Motta elektronisk innkalling på forestående kalibreringsjobber.
  • Enkel tilgang til siste dokumentasjon/kalibreringsbevis. Smart i forbindelse med revisjoner og liknende.
  • Oversiktlig statistikk på instrumentenes status slik at du kan planlegge fremtidig vedlikeholdsbehov.

Nyhet! - Kalibrering, årskontroll, årlig service og kundens egen kalibrering kan nå samles i ett system.

Vi har nå gleden av å tilby våre avtalekunder en utvidet web-løsning. Dette gir deg muligheten til å bruke systemet som bedriftens eget register for kalibrering, årskontroll, verifisering og service.

Hvem kan benytte seg av utvidet løsning

  • Nye kunder som vil benytte TI as sin kalibreringstjeneste og ønsker inngå en kalibreringsavtale
  • Eksisterende avtale kunder med aktiv kalibreringsrutine av måleteknisk utstyr

Ta kontakt for mer informasjon om denne tjenesten.