Kiwa har Norges mest erfarne materiallaboratoriemiljø. Vi utfører mekanisk prøving i henhold til anerkjente standarder, og benytter blant annet metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006. Vi leverer både på kvalitet og til tid, og prioriterer tett samarbeid med og oppfølging av våre kunder.

Vi er en totalleverandør av testing, inspeksjon og kontrolltjenester, noe som resulterer i raskere gjennomløpstid på våre tjenester.

Våre materiallaboratorium er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller. De seneste årene har vi økt kapasiteten ytterligere gjennom anskaffelse av nytt utstyr. Kiwa tilbyr også sine kunder CTOD-testing (NS-EN ISO 15653 og BS 7448-1).

  • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
    Les mer
  • For å karakterisere mulige egenskaper som kan ha ført til brudd finnes det flere testmetoder som kan gjennomføres ved våre laboratorier.
    Les mer