Kiwa har Norges mest erfarne materiallaboratoriemiljø. Vi utfører mekanisk prøving i henhold til anerkjente standarder, og benytter blant annet metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006. Vi leverer både på kvalitet og til tid, og prioriterer tett samarbeid med og oppfølging av våre kunder.

Vi er en totalleverandør av testing, inspeksjon og kontrolltjenester, noe som resulterer i raskere gjennomløpstid på våre tjenester.

Våre materiallaboratorium er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller. De seneste årene har vi økt kapasiteten ytterligere gjennom anskaffelse av nytt utstyr. Kiwa tilbyr også sine kunder CTOD-testing (NS-EN ISO 15653 og BS 7448-1).

 • Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).
  Les mer
 • Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.
  Les mer
 • De nærmeste årene skal det i Norge utføres ent stort antall av prosjekter innenfor vann og avløpssektoren. Tilgang til rent vann og sikker håndtering av avløpsvannet er en vesentlig del av den kritiske infrastrukturen. Kiwa bistår med kvalitetssikring i vann og avløpsprosjekter.
  Les mer
 • Kiwa har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon.
  Les mer
 • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
  Les mer
 • Kiwa bistår deg med friksjonstesting av helikopterdekk på plattformer og utfører inspeksjon iht. gjeldende standarder.
  Les mer
 • Strekkprøving er en testmetode som brukes å finne de mekaniske egenskapene til metaller, plast og kompositter. Kiwa er akkreditert for strekkprøving i henhold til NS-EN ISO 6892-1 og NS-EN ISO 4136.
  Les mer
 • For å karakterisere mulige egenskaper som kan ha ført til brudd finnes det flere testmetoder som kan gjennomføres ved våre laboratorier.
  Les mer
 • I Kiwas laboratorier utfører vi mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer etter akkrediterte metoder. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning.
  Les mer