Miljølaboratoriet vårt utfører testing av produkter gjennom hele produksjonsprosessen, fra utvikling til kvalifisering og godkjenning.
 
Utstyrsparken er omfattende og dekker de fleste krav innen mange høyteknologiske industrier. Våre medarbeidere har svært lang erfaring innen kravspesifisering, produktdesign, testplaner og testing.  Våre laboratorier benytter blant annet metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006.