Hva er NDT?

Ikke-destruktiv testing eller NDT (Non Destructive Testing) er en fellesbetegnelse for flere ulike testmetoder som kan utføres uten at testmaterialet blir skadet. NDT-metodene har til hensikt å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere utstyrets fysiske egenskaper.

Når brukes NDT?

Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. For eksempel røntges sveisede skjøter for å kontrollere sveisekvaliteten. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

Kiwa bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for din bedrift. På den måten kan du planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer deg best, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden.

Hvilke NDT-metoder tilbyr Kiwa?

Vi tilbyr både grunnleggende og mer avanserte ikke-destruktive testingstjenester:

Vi er akkreditert etter følgende standarder

 • Med digitalt røntgenutstyr kan Kiwa foreta undersøkelser mens den daglige driften pågår. Kiwa er akkreditert for testing med digital røntgen etter ISO 17636-2.
  Les mer
 • Kiwa bruker NDT-metoden Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) for effektivt å finne korrosjonsskader i rørlengder.
  Les mer
 • Sveisekontroll med ikke-destruktiv testing (NDT) er en viktig del av fabrikasjon eller produksjon for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles for materialets interne styrke og integritet. Kiwa utfører sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner i alle kategorier innenfor bygg og offshore anlegg.
  Les mer
 • Kiwa er en ledende leverandør av NDT-tjenester. Vi tilbyr både standard og avanserte metoder for å sikre kundenes installasjoner, personell og arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Penetranttesting (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning. Kiwa er akkreditert for penetrantprøving etter ISO 3452.
  Les mer
 • Kiwa utfører Phased Array, en avansert ultralydteknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier. Kiwa er akkreditert for ultralydtesting etter ISO 17640.
  Les mer
 • Kiwas bruk av PMI avdekker materialets kjemiske sammensetning, og imøtekommer samtidig markedets krav til kvalitet og dokumentasjon.
  Les mer
 • MIRA – avansert NDT-metode for inspeksjon av betongstrukturer. Kiwa utfører ultralydtesting av betong. Vi er akkreditert for ultralydtesting etter ISO 17640.
  Les mer
 • Med NDT-inspeksjoner for luftfartsindustrien kan du sikre at kvalitetskravene er oppfylt.
  Les mer
 • Kiwa er akkreditert for magnetisk induktiv prøving av taubaner. Inspeksjon av skiheisen/taubanen gir deg og dine gjester trygghet og sikkerhet i anlegget.
  Les mer
 • SLOFEC ™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) en pålitelig metode som kan påvise korrosjon på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til å holde kostnadene nede. Kiwa er akkreditert for virvelstrømtesting (Eddy Current) etter ISO 17643.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr TSCAN som er et komplett system for kontinuerlig skanning av tykkelsen i magnetiske materiale.
  Les mer
 • Kiwa utfører ultralydtesting for å avdekke eventuelle feil og skader i forbindelse med sveising i forskjellige materialer.
  Les mer
 • Magnetpulverprøving er en av testmetodene Kiwa utfører. Den kan brukes på alle materialer som lar seg magnetisere, og avdekker feil i eller rett under overflaten (porer, sprekk og liknende). Kiwa er akkreditert for magnetpulverprøving etter ISO 17638.
  Les mer