Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. For eksempel røntges sveisede skjøter for å kontrollere sveisekvaliteten. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

NDT-metodene har til hensikt å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Kiwa bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for din bedrift. På den måten kan du planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer deg best, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden.

Vi tilbyr både grunnleggende og mer avanserte ikke-destruktiv testingstjenester:

 • Visuell kontroll (VT)
 • Magnetpulvertesting (MT)
 • Penetranttesting (PT)
 • Røntgentesting (RT)
 • Ultralydtesting (UT)
 • Virvelstrømtesting (ET)
 • Tetthetskontroll (LT)
 • Materialidentifisering (PMI)
 • Avansert VT; Videotesting
 • Avansert RT; Digitalrøntgen
 • Avansert UT; Phased array, TOFD, EMAT, IRIS, Long or Short Range UT
 • Avansert ET; MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET.