Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjons- eller installasjonskontrollen for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. For eksempel røntges sveisede skjøter for å kontrollere sveisekvaliteten. Røntgentestingen viser om skjøten er fullstendig sveiset eller om den inneholder defekter som ikke er tillatte.

NDT-metodene har til hensikt å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Kiwa bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for din bedrift. På den måten kan du planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer deg best, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden.

Vi tilbyr både grunnleggende og mer avanserte ikke-destruktiv testingstjenester:

 • Visuell kontroll (VT)
 • Magnetpulvertesting (MT)
 • Penetranttesting (PT)
 • Røntgentesting (RT)
 • Ultralydtesting (UT)
 • Virvelstrømtesting (ET)
 • Tetthetskontroll (LT)
 • Materialidentifisering (PMI)
 • Avansert VT; Videotesting
 • Avansert RT; Digitalrøntgen
 • Avansert UT; Phased array, TOFD, EMAT, IRIS, Long or Short Range UT
 • Avansert ET; MFL, SLOFEC, eddyMax, array ET.

 

 • Med digitalt røntgenutstyr kan Kiwa foreta undersøkelser mens den daglige driften pågår.
  Les mer
 • Kiwa tilbyr TSCAN som er et komplett system for kontinuerlig skanning av tykkelsen i magnetiske materiale.
  Les mer
 • Kiwa bruker NDT-metoden Long Range Ultrasonic Testing (LRUT) for effektivt å finne korrosjonsskader i rørlengder.
  Les mer
 • MIRA – avansert NDT-metode for inspeksjon av betongstrukturer. Kiwa utfører ultralydtesting av betong.
  Les mer
 • Kiwa er en ledende leverandør av NDT-tjenester. Vi tilbyr både standard og avanserte metoder for å sikre kundenes installasjoner, personell og arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Kiwa utfører Phased Array, en avansert ultralydteknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier.
  Les mer
 • SLOFEC ™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) en pålitelig metode som kan påvise korrosjon på et tidlig tidspunkt og dermed bidra til å holde kostnadene nede
  Les mer
 • Penetrant prøving (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning.
  Les mer
 • Kiwas bruk av PMI avdekker materialets kjemiske sammensetning, og imøtekommer samtidig markedets krav til kvalitet og dokumentasjon.
  Les mer
 • Magnetpulver prøving er en av testmetodene Kiwa utfører. Den kan brukes på alle materialer som lar seg magnetisere, og avdekker feil i eller rett under overflaten (porer, sprekk og liknende).
  Les mer
 • Sveisekontroll med ikke-destruktiv testing (NDT) er en viktig del av fabrikasjon eller produksjon for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles for materialets interne styrke og integritet. Kiwa utfører sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner i alle kategorier innenfor bygg og offshore anlegg.
  Les mer