Aki Viinikainen

Aki Viinikainen

Kiwa Sertifioinnissa tarkastusinsinöörinä työskentelevän Akin urapolku alkoi NDT-tarkastajan tehtävästä, jossa hän aloitti oppisopimuksella. Nykyisessä tehtävässä NDT-menetelmien tuntemuksesta ja tarkastajan taustasta on paljon hyötyä, sillä Aki työskentelee kantavien teräsrakenteiden tarkastusten parissa.

Kantavia metallirakenteita löytyy joka puolelta ympäriltämme, esimerkiksi rakennuksista, silloista, siiloista, mastoista ja torneista. Rakenteiden kestävyys ja laatu vaikuttavat olennaisesti turvallisuuteemme. Kantavien teräs- ja alumiinirakenteiden vaatimustenmukaisuuden takaa EN 1090-1 –standardin mukainen CE-merkintä, jota laki edellyttää. CE-merkinnän saadakseen tulee valmistajalla olla ilmoitetun laitoksen sertifioima sisäinen laadunvalvontajärjestelmä. Standardi edellyttää laadunvalvonnan alkutarkastusta sekä jatkuvaa arviointia, joista Aki muun muassa vastaa. Akin työssä onkin huomattava kosketuspinta meidän kaikkien jokapäiväiseen turvallisuuteen. Kantavien metallirakenteiden lisäksi Akin vastuualueeseen kuuluu betoniraudoitteiden tarkastus, jossa esimerkiksi varmistetaan raaka-aineiden tyyppihyväksynnät.

Standardin laajan sisällön sekä siihen liittyvien teknisten valmistus- ja laatuvaatimusten tuntemus on Akin työssä ehdottoman tärkeää. Kun tähän lisätään vielä esimerkiksi siltarakenteisiin liittyvät liikenneviraston omat lisävaatimukset, puhutaan erittäin laajasta ja monipuolisesta kokonaisuudesta. Akille työn monipuolisuus on kuitenkin mieleinen haaste. Työskentely Kiwan kaltaisessa suuren palveluvalikoiman omaavassa organisaatiossa mahdollistaa paitsi kattavan verkoston myös tuen saamisen tarvittaessa niin itselle kuin myös asiakkaalle. Asiakkaan auttaminen onkin Akille yksi tärkeimmistä motivaatiotekijöistä – ”asiakkaan auttaminen haastavien asioiden äärellä sekä tästä saatu hyvä palaute on työssä palkitsevaa”. Akin mukaan onnistuneen asiakaskokemuksen taustalla on erityisesti asiakkaan kuunteleminen sekä aito kiinnostus asiakkaan liiketoimintaa kohtaan. Moni Akin asiakas sijaitsee ulkomailla, joten työmatkat ovat Akille arkea.

Alan tulevaisuus näyttää Akin mukaan valoisalta ”viranomaisvaatimukset ja EU-lainsäädäntö muokkaavat ja lisäävät työtä myös tulevaisuudessa”. Tämä työ ei siis tekemällä lopu.