Esko Heinonen

Esko Heinonen

Pohjanmaan alueella työskentelevä painelaitetarkastajamme Esko Heinonen huolehtii työssään painelaitteiden turvallisuudesta ja ratkoo asiakkaidemme ongelmia painelaitteisiin liittyen. Monipuolinen työ tarjoaa harvoin samanlaisia työpäiviä ja juuri tästä Esko nauttii. Työssään Esko liikkuu paljon kentällä ja asiakkaiden tiloissa, mutta myös toimistopäiviä mahtuu kalenteriin. Painelaitetarkastajan työ on itsenäistä ja vastuu aikatauluista ja työn suunnittelusta on tarkastajalla. Tuotantolaitosten seisakkeihin ja isompiin tarkastuskohteisiin saatetaan mennä useamman tarkastajan voimin.

Painelaitetarkastuksessa työkohteet vaihtelevat paljon – Eskon tarkastamat painelaitteet ovat kaikkea painelaitesäiliöistä isoihin voimalaitoskattiloihin. Tarkastukset perustuvat lakiin, joten työtä riittää. Yleisin tarkastuskohde on Eskon mukaan paineilmasäiliö, sillä näitä löytyy lähes jokaisesta teollisuuskiinteistöstä. Painelaitetarkastukset toteutetaan pääasiassa visuaalisena tarkastuksena ja painekokeilla. ”Tässä työssä tärkeimmät työvälineet ovat kirkas taskulamppu ja hyvä näkö”, Esko kiteyttää. Työ vaatii toki tekijältä myös huolellisuutta ja tarkkuutta sekä teknistä ajattelutapaa. Moni asia on kuitenkin opittavissa. ”Koulutuksena tähän työhön sopii hyvin esimerkiksi prosessi- ja konetekniikan opinnot. Metallurgian opinnot antavat hyvän kuvan metallin käyttäytymisestä, mikä tässä työssä on arvokasta oppia”. Eskolla itsellään on taskussa koneinsinöörin paperit.

Painelaitteiden tarkastuksen lisäksi Eskon työnkuvaan kuuluu painelaitteiden valmistuksenaikaista valvontaa, hitsaajien pätevöintiä sekä ylipäätään asiakkaiden konsultointia painelaitteisiin liittyen. Painelaitteen valmistuksessa valmistuksenaikainen valvonta toteutetaan tyyppihyväksynnän tai kappalekohtaisen valvonnan kautta. Valvonnalla varmistetaan, että työ on tehty asianmukaisesti, laite on piirustusten mukainen, käytetyt komponentit ovat oikeanlaisia ja hitsaajilla on tarvittavat pätevöinnit.

Painelaitetarkastuksella selvitetään, onko painelaitteisiin tullut käytön seurauksena esimerkiksi kulumaa, syöpymistä, korroosiota tai muuta poikkeavuutta, joka mahdollisesti saattaisi vaikuttaa laitteen toimintaan tai käyttöturvallisuuteen. Kunnonseurantaan kuuluu käyttöhistorian ja käyttötuntien tarkastaminen, laitteen omistajan tai käyttäjän haastatteleminen. Lisäksi tarkastuksessa huomioidaan käyttöympäristö ja tarkistetaan turvalaitteet ja laitteen kunto muutenkin. Sisäpuolisessa tarkastuksessa tarkastaja menee laitteen sisälle tarkastamaan painerungon kuntoa.

Mikäli painelaitetarkastuksessa laitteessa havaitaan virhe tai kuluma, tai painelaitteen tarkastaminen esimerkiksi sisäpuolelta on laitteen käyttötarkoitus huomioiden mahdotonta, tarvitaan erilaisia tarkastuskeinoja. Kiwa Inspectan painelaitetarkastuksessa tarkastajat tekevät tiivistä yhteistyötä Kiwa Inspectan NDT-tarkastuksen (Nondestructive testing eli rikkomaton aineenkoetus) kanssa. Esimerkiksi tunkeumanestetarkastukset, röntgen, paksuusmittaus ja pyörrevirtatarkastukset myös hyviä menetelmiä tarkempien tutkimusten tekemiselle. Ylipäätään ajatusten ja mielipiteiden vaihtaminen sekä mahdollisuus kysyä apua eri asiantuntijoilta ovat Eskon mukaan rikkaus Kiwa Inspectan organisaatiossa.

Painelaitetarkastajan työssä Eskoa kiehtovat eniten vapaus suunnitella omaa työtään, mahdollisuus nähdä erilaisia paikkoja ja asiakaspalvelutyö, joka sopii erinomaisesti Eskon kaltaiselle sosiaaliselle ihmiselle. Asiakastyössä Esko pitää tärkeänä kykyä asettautua asiakkaan asemaan. Myös ripeä ja laadukas työ ovat ohjenuoria, joita Esko tekemisessään noudattaa.