Esko Heinonen

Kiwa-esko-heinonen.jpg

Pohjanmaan alueella työskentelevä Projektitoiminnan päällikkö Esko Heinonen huolehtii työssään Kiwan projektipalveluiden laaja-alaisesta kehittämisestä. Esko aloitti uudessa tehtävässään syyskuussa 2023 ja alku on ollut varsin vauhdikas ja työntäyteinen. Alun perin Esko aloitti silloisella Inspectalla keväällä 2016 Painelaitetarkastajana vastaten painelaitteiden turvallisuudesta ja ratkoen asiakkaidemme ongelmia painelaitteisiin liittyen.

Monipuolinen työ tarjoaa harvoin samanlaisia työpäiviä ja juuri tästä Esko nauttii. Työssään Esko liikkuu nykyään hieman entistä vähemmän ”kentällä” ja asiakkaiden tiloissa, mutta niitäkin päiviä on toki edelleen.

Kuten Kiwalla yleensäkin, on työ varsin vapaata aikataulullisesti. Joskus päivät venyvät ja joskus saattaa olla kalenteri tyhjänä ja tuolloin ehtii istua alas asiakkaiden kanssa ja ylläpitää avointa keskustelua.

Painelaitetarkastuksissa työkohteet vaihtelivat paljon ja kontakteja syntyi uutta työtehtävää silmällä pitäen – Esko luki töiden ohessa itselleen teollisuusjohtamisen YAMK tutkinnon ja päättötyö tehtiin projektimaailmaan liittyvästä kaupallisesta aiheesta. Esko kokeekin erittäin hyvänä asiana sen, että työnantaja mahdollisti sekä opiskelun töiden ohessa, sekä sellaisen aiheen valinnan, joka selkeästi edesauttoi etenemistä organisaatiossa.  Aiempi koulutustausta Eskolla oli Koneinsinöörin tutkinto vuodelta 2015, joka on hänen mielestään kaikista parhaiten soveltuva painelaitetarkastajan töitä silmällä pitäen. ”Metallurgian opinnot antavat hyvän kuvan metallin käyttäytymisestä, mikä painelaitetarkastajan työssä on arvokasta oppia”.

Kiwalla työskentelyssä Eskoa kiehtovat eniten vapaus suunnitella omaa työtään, mahdollisuus nähdä erilaisia paikkoja ja asiakaspalvelutyö, joka sopii erinomaisesti Eskon kaltaiselle sosiaaliselle ihmiselle. Asiakastyössä Esko pitää tärkeänä kykyä asettautua asiakkaan asemaan. Myös ripeä ja laadukas työ ovat ohjenuoria, joita Esko tekemisessään noudattaa. Lisäksi Kiwan tarjoamat koulutusmahdollisuudet työntekijöilleen ovat iso plussa, joka auttaa täydentämään omaa osaamistaan. Lisäksi eri toimialojen yhteistyö ja kollegojen tuki on ollut Kiwalla erityisen mainitsemisen arvoista.