Jari Mäki

Jari_Maki-nosturitarkastaja_.jpg

Tarkastusinsinööri Jari on aloittanut tarkastustyöt vuonna 2004 henkilönostintarkastuksilla ja tänä päivänä tarkastuksien kohteena ovat pääsääntöisesti kaikki lakisääteisesti käyttöönotto- ja määräaikaistarkastettavat nostimet ja nostolaitteet. Tarkastukset suoritetaan pääsääntöisesti asiakkaiden luona, ulko- tai hallitiloissa. Suuri osa työstä tapahtuukin kenttätyössä eli juuri siellä, missä nosturitkin ovat. Kiwa Inspectalle Jari on siirtynyt töihin yritysoston kautta.

Nosturitarkastajien tarkastuskohteet koostuvat erilaisista nostolaitteista. Tyypillisiä tarkastuskohteita ovat torninosturit, ajoneuvonosturit, kuormausnosturit ja satamanosturit sekä erilaiset henkilönostimet, nostoapuvälineet ja lastauslaiturit. Tarkastajan työhön kuuluu myös tarkastaa erilaiset putoamissuojaimet, kuten valjaat. Tarkastuksessa tutkitaan laitteen tekninen kunto, metallirakenteet sekä valvonta- ja turvalaitteet. Silmämääräinen tarkastus ja koekäyttö ovat keskeisiä tarkastusmuotoja. Nostolaitteiden kunnon ja turvajärjestelmien testaaminen tapahtuu tyypillisesti enimmäiskuormien koenostoilla ja kuormien turvarajoille ajamisella.

Työnkuva on liikkuvaa ja sosiaalista

Jarin työnkuvaan kuuluu paljon liikkumista eri asiakaskohteissa ja ajokilometrejä tulee päivässä noin 300-400 kilometriä. Lohjalla asuva Jari liikkuu lähinnä Hanko, Turku, Pori, Tampere, Helsinki -ympyrän sisällä. Joskus saattaa tulla työkeikkoja muuallekin, eikä aina aamulla suuntana olekaan se kaupunki, johon vielä illalla luuli menevänsä. Jari pitää nosturitarkastajan työssä siitä, että ikinä ei voi olla ihan varma, mitä huominen tuo tullessaan.

Nosturitarkastajan työ on itsenäistä mutta kollegoihin ollaan yhteydessä puhelimitse esimerkiksi työkeikkojen delegoimiseksi. Työyhteisössä kaikki toimii ja apua saa aina, kun sitä tarvitsee. Vaikka työ on itsenäistä, se edellyttää paljon sosiaalisia taitoja. Asiakaskohteissa liikkuessa uusia ihmisiä tapaa päivittäin ja asiakastyössä tärkeää on tyytyväinen asiakas. Nosturitarkastajan työ saattaa välillä myös henkilöityä, kun samoja asiakkaita tapaa toistuvasti. Toisaalta Jari painottaa, että vaikka asiakkaiden kanssa ollaan välillä hyvääkin pataa, ei nosturitarkastuksen kriteereistä jousteta. Jos jokin asia pitää korjata, niin sitten se pitää korjata ja sen asiakkaatkin ymmärtävät. Jari painottaa, että laite johon tarra lyödään kylkeen ja nimi laitetaan alle, on oltava sellainen, johon itsekin uskaltaisi mennä.

Vapaata ja merkityksellistä työtä

Työpäivät ja oma aikataulu rakennetaan itse ja vastuun lisäksi työhön kuuluu paljon vapautta, jonka Jari kokeekin tärkeäksi. Toisaalta omien työaikataulujen järjesteleminen vie myös aikaa. Vapautta ja itsenäisyyttä sekä toisaalta työn monipuolisuutta lisää se, että tarkastuksiin liittyvät pöytäkirjat ja laskutukset kukin tarkastaja tekee itse. Paperityöt voi tehdä missä ja milloin vain.

Kun Jarilta kysyy työn merkityksellisyydestä, hän mainitsee lauseen: ”tee työtä, jolla on tarkoitus”. Hän viittaa siihen, että työn merkityksellisyys on tärkeää oman jaksamisen kannalta. ”En jaksaisi tehdä joka päivä työtä, jolla ei ole merkitystä kenellekään.” Jarin työssä merkityksellisyydestä ei varmasti ole kahta sanaa, sillä erilaisten vikojen, puutteiden ja muiden turvallisuusuhkien tunnistaminen ja poistaminen lisäävät yhteistä turvallisuutta. Turvallisilla työmailla sekä laitteiden turvallisella käytöllä ja toimintavarmuudesta huolehtimisella on suora yhteys tapaturmien vähenemiseen ja asiakasyritysten liiketoimintatappion vähenemiseen.

”Monenlaisia töitä tehneenä en voisi kuvitella, että tätä parempaa löytyy”

Jari suosittelee Kiwa Inspectaa työpaikkana, yksinkertaisesti sen vuoksi, ettei itse voisi keksiä parempaa työpaikkaa. Jarin sanaan voi varmasti luottaa, sillä hän on noudattanut seuravanlaista ohjenuoraa jo 30 vuotta: ”Ensimmäisen kerran kun aamulla harmittaa lähteä töihin, niin se on sama päivä, kun sanon itseni irti.” Tässä työssä tätä linjausta ei ole tarvinnut todeksi toteuttaa. Ei työtä tehdä pelkän palkan takia, vaan kyllä työstä pitää myös nauttia, Jari kiteyttää.