Joni Nivala

Joni Nivala

Kiinteistöjen ja rakenteiden kunto sekä sisäilma-asiat ovat vahvasti elinympäristömme turvallisuuteen linkittyviä tekijöitä, jotka ovat nousseet esiin yhtä laajemmin viime vuosien aikana. Kiinteistöjen ja rakenteiden kuntotutkimusten parissa työskentelevä Joni saapuu paikalle silloin, kun selvitetään kiinteistöjen kuntoa, sisäilman laatua tai esimerkiksi rakenteissa mahdollisesti piileviä haitta-aineita. Joni kuuluu Kiwa Inspectan Keski-Suomen alueyksikköön ja työmaana hänellä on Keski-Suomen lisäksi tarvittaessa myös Etelä-Suomen kohteita.

Kiinteistöihin ja rakenteisiin liittyvät kuntotutkimukset tarkoittavat Jonin työssä erilaisia kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia, haitta-ainetutkimuksia, betonirakenteiden tutkimuksia sekä kiinteistöjen kuntoarvioita. Näistä erityisesti kosteus- ja sisäilmatekniset tutkimukset vievät tällä hetkellä eniten Jonin työaikaa. Kohteet ovat asuin- ja liikekiinteistöjä sekä julkisia kohteita. Myös teollisuuden kohteissa Joni on jonkin verran mukana tekemässä haitta-ainetutkimuksia. Teollisuuden palvelut ovat yksi Kiwa Inspectan vahvuus kilpailijoihin nähden, sillä yhtä laajalla palvelupaketilla varustettuja yrityksiä on vähemmän.

Kiinteistöjen ja rakenteiden kuntotutkimuksessa töitä tehdään tiiviisti tiimissä ja kentällä liikutaan usein pareittain tai isommalla porukalla. Töillä on kuitenkin projektikohtaisesti vastuuhenkilö, joka vastaa myös raportoinnista. Organisaation sisäistä yhteistyötä Joni tekee Kiwa Inspectan oman laboratorion Kiwalabin kanssa, jonne näytteet toimitetaan analysoitavaksi. Myös sertifioinnin asiantuntijoidemme osaamista hyödynnetään sisäisesti. Kentällä Jonin käyttää kohteista riippuen erilaisia työkaluja, kuten rakenteiden avaamiseen tarkoitettua kalustoa, käsityökaluja, lämpökameraa ja erilaisia mittauslaitteita, kuten pintakosteusmittaria ja rakennekosteusmittaria.

Joni on koulutukseltaan rakennusinsinööri. Alan ammattilaiseksi kehittyminen on kuitenkin vaatinut lisäksi useita lisäkoulutuksia ja erilaisia seminaareja, joita Kiwa Inspecta työnantajana tukee. Viimeisimpänä Joni on suorittanut työn ohessa rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifioinnin. Ammattitaidon kehittyminen on vaatinut myös käytännön työkokemusta tuekseen. Jonin mukaan hyvän asiantuntijan piirteisiin kuuluu juuri halu kehittyä ja oppia uutta.

Työn vaihtelevuus on Jonille tärkeä motivaatiotekijä – ”Vaihtelevuus on ehdottomasti tämän työn parhaita puolia. Fyysinen työ on erinomaista vastapainoa toimistotyölle, lisäksi työkohteet ovat käytännössä aina erilaisia ja työtehtävät kohteissa vaihtelevat”. Työ vaatii asiantuntijuuden hyödyntämistä ongelmanratkaisussa ja se tuo mukavaa haastetta työhön. Työpaikkana Kiwa Inspecta tukee Jonin mukaan työssä onnistumista – ”meillä on kattavat palvelut, paljon eri alojen asiantuntijoita, hyvät koulutusmahdollisuudet sekä modernit työvälineet”.