Katri Niemi

Katri Niemi

Kiwan liiketoiminnan tuen toiminnasta pitkään vastannut Katri on tottunut siihen, että työ tarjoaa jatkuvasti mahdollisuuksia olla mukana toiminnan kehittämisessä. Pitkä ja vankka kokemus liiketoiminnan tuesta, asiakaspalvelusta, kehittämisestä sekä organisaation ja sen toiminnan tuntemus johtivat siihen, että vuonna 2023 Katrin polku Kiwassa suuntasi palvelu- ja kehitysjohtajan tehtävään. Samalla liiketoiminnan tuen kokonaisuus asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja myynnin tuen osalta yhdistyivät osaksi Kiwan kasvu- ja innovaatiotoimintaa.

Katrin johtama yksikkö koostuu useista tiimeistä, jotka päivittäin tuottavat lukuisia erinomaisia asiakaskohtaamisia, huolehtivat sisäisten tapahtumien toteutuksesta, vastaavat tiedon kulkemisesta yrityksen sisällä ja ovat ketteränä apuna liiketoiminnoillemme. Lisäksi Katrin johtamissa tiimeissä osallistutaan aktiivisesti sekä Suomen maayhtiön että kansainvälisen konsernin kehityshankkeisiin ja tuetaan liiketoimintoja erilaisissa kehitysprojekteissa. Yksikön töiden käytännön ohjaamiseen Katrilla on apunaan tiimi- ja kehityspäälliköitä. Toki Katri on tottunut ja on edelleenkin mielellään mukana myös itse käytännön tekemisessä – aina kuin se vain on mahdollista. Jotain oleellista Katrin intohimosta ja omistautumisesta Kiwalle kertoo se, että aika ajoin hänet voi edelleen löytää hoitamasta asiakasyhteydenottojamme – asiakas ja asiakasrajapinta ovat lähellä Katrin sydäntä. Katri kokee, että asiakkaan tarpeiden tunnistaminen ja haasteiden ratkaiseminen ovat yrityksemme toiminnan keskiössä. 

Aikanaan Katri aloitti uransa Kiwalla asiakaspalvelukoordinaattorina. Nykyisin suurin osa Katrin ajasta kuluu johtamisen, johtoryhmätyöskentelyn, esihenkilötyön sekä erilaisten projektien parissa. Projektit liittyvät usein muun muassa järjestelmä- ja kehityshankkeisiin. Katri nauttii muutoksessa ja kehityksessä mukana olemisesta, uuden luomisesta sekä tulosten näkemisestä. Myös ihmisten kanssa työskentely ja toisten auttaminen ovat Katrille työssä tärkeitä motivaatiotekijöitä – ”hienoimpia hetkiä urallani ovat olleet projektit, joissa saumattomalla yhteistyöllä ja sitoutuneella asenteella on päästy erinomaisiin lopputuloksiin ja onnistuttu yhdessä”. Esihenkilötyössä Katri pyrkii avoimen keskustelun pohjalta tarjoamaan edellytykset työssä onnistumiselle. Hän haluaa esihenkilönä olla käytettävissä, onpa kyseessä sitten haasteiden tai ongelmien ratkaisemista, ideoiden ja ajatusten sparrailua tai yhteisen suunnan määrittelyä. Ongelmanratkaisukyky, sosiaaliset taidot sekä kyky ennakoida ja katsoa asioita eri näkökulmasta ovat Katrin mukaan esihenkilöltä vaadittavia taitoja.

Yhdistävinä tekijöinä Kiwassa työskenteleville Katri näkee halun tehdä parhaansa, kehittyä ja mennä eteenpäin. Organisaation matala hierarkia sekä kouluttautumismahdollisuudet tukevat Katrin mielestä kehittymistä hyvin. ”Kiwalaiset ilmentävät hyvin arvojamme, jotka ovat rohkea, luotettava ja sydämellä mukana. Meillä on myös tavoitteena tuottaa alan paras asiakaskokemus, ja silloin ei riitä, että kokemus on hyvä, vaan tämä pitää myös pystyä ylittämään. Tärkeää onkin myös kohdata ihminen, sillä tekemisessämme tuotetaan kuitenkin palveluita, ihminen ihmiselle.”

Kiwa on Katrin mielestä työpaikkana vakaa, kehittyvä ja joka vuosi hieman uudenlainen – ”meillä on jatkuvasti meneillään paljon mielenkiintoisia juttuja ja tämä pitää mielenkiinnon yllä. Mikäli oman itsensä haastaminen ja jatkuva kehittyminen kiinnostavat, niin Kiwa on oikea paikka sinulle”.