Mikko Leimio

Mikko Leimio

Ajattelematta asiaa sen kummemmin käytämme päivittäin laitteita, jotka on kytketty sähköverkkoon. Myös asuntomme ja muut kiinteistöt, joissa oleskelemme ovat sähköverkossa. Kiwa Inspectassa päivittäisen turvallisuutemme puolesta työskentelee tarkastajamme Mikko Leimio. Mikon vastuualueeseen kuuluvat sähkölaitteistotarkastukset ja paloilmoitinlaitteistojen tarkastukset Uudenmaan alueella. Kohteita ovat laidasta laitaan erilaiset toimistot ja muut julkiset tilat sekä yli kahden asunnon asuinrakennukset. Verkostotarkastusta tehdään myös teollisuus- ja tuotantolaitospuolella, mutta näitä kohteita Mikon alueella on vähemmän. Tarkastusten ansiosta laitteet ja kiinteistöt ovat turvallisia käyttää.

Koulutukseltaan Mikko on sähkövoimatekniikan insinööri ja aiempaa työkokemusta häneltä löytyy muun muassa sähkösuunnittelun ja urakoinnin puolelta. Kipinä Kiwa Inspectassa työskentelyyn heräsi aiemmassa työssä juuri urakoinnin puolella, jossa Mikko pääsi seuraamaan tarkastajan työtä. Sähköalassa Mikkoa kiehtoo tietynlainen selkeys – osaamisen ja tarvittaessa selvitysten kautta pystyy tekemään selkeät linjaukset siitä, miten jokin asia toimii tai millaisia puutteita siinä on. Toki alaan liittyy paljon pykäliä ja standardeja, jotka vaativat perehtymistä. Alan kehittyminen kiehtoo Mikkoa – ”viimeisen kolmen vuoden aikana erilaiset aurinkosähköjärjestelmät ovat tulleet mukaan melko vahvasti markkinoille ja tällä hetkellä sähköautojen latauspisteiden kartoitus vaatii myös aivan uudenlaista työtä ja palvelua”. Mikko nauttii vaihtelevasta ja liikkuvasta työstä, jossa pääsee toisinaan hyvinkin erilaisiin paikkoihin. Työpäivät jakautuvat kentällä tehtävään tarkastustyöhön sekä toimistolla tehtävään pöytäkirjojen laatimiseen ja asiakastyöhön.

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset pitävät sisällään rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen sähkölaitteet eli sähkökeskukset, valaistuksen, pistorasiat ja niin edelleen. Tarkastuksissa selvitetään, että laitteistot täyttävät rakennusajan standardit ja määräykset. Varmennustarkastukset ovat rakennusten käyttöönoton yhteydessä tehtäviä tai isompien muutostöiden jälkeisiä tarkastuksia. Tarkastus on pääasiassa visuaalista havainnointia, mutta mukanaan Mikolla on myös yleiset käsityökalut sekä erilaiset mittarit kuten asennustesteri ja jännitteen koettimet. Havainnoistaan Mikko koostaa asiakkaalle pöytäkirjan.

Turvallisuuteemme merkittävästi vaikuttava tekijä on, että julkisissa tiloissa paloilmoittimet toimivat kuten niiden pitääkin. Palokellojen soidessa tarkastustarkoituksessa Mikko on selvittämässä juuri tätä. Paloilmoitintarkastuksissa tarkastukset ovat lakisääteisiä määräaikais- ja käyttöönottotarkastuksia, ja tarkastuksia tekevät ainoastaan valtuutetut tarkastuslaitokset, kuten Kiwa Inspecta. Määräaikaistarkastuksissa tarkastetaan hälytyslaitteiden lisäksi ilmaisimia sekä suunnittelukuvia. Tarkastuksilla Mikolla on mukanaan kyseisen kohteen huoltomies tai kohteen paloilmoittimesta vastaava henkilö.

Sähkölaitteistotarkastajan työ vaatii Mikon mukaan sähköosaamisen lisäksi sosiaalisia taitoja, mutta toisaalta myös kykyä työskennellä yksin – ”erityisesti asiakaskohtaamiset ja työn myynnillinen puoli vaativat hyviä ihmissuhdetaitoja. Kentällä liikutaan kuitenkin paljon itsekseen”. Työ on itsenäistä, mutta ei yksinäistä. Mikko on säännöllisesti kollegoihinsa yhteydessä esimerkiksi puhelimitse ja apua tiiviiltä asiantuntijajoukolta saa aina. Työyhteisö saakin Mikolta kehuja – ”meillä on erittäin hyvä ja avulias porukka eri ikäisiä osaajia. Neuvoja saa aina kun kysyy ja muistakin kuin työasioista puhutaan”. Lähikollegoiden lisäksi Mikko tekee yhteistyötä myös muiden kiwainspectalaisten kanssa, esimerkiksi kiinteistöjen kuntotutkimuksissa hän on mukana tekemässä sähkökuntoarviota.