Olli Ahtinen

Kiwa-olli-ahtinen-NDT.jpg

NDT-tarkastajaksi kaverin innoittamana

Olli Ahtinen kouluttautui peruskoulun jälkeen autoasentajaksi, ja teki töitä autojen parissa 7 vuoden ajan. Hän aloitti Kiwalla NDT Trainee -ohjelmassa lokakuussa 2021. Syksystä 2023 lähtien hän on tehnyt töitä NDT tarkastajana Kilpilahdessa aluetarkastajana.

NDT tarkastajaksi ei voi opiskella koulussa. Kiwa onkin kehittänyt oman Trainee -ohjelman, jolla uusia tarkastajia koulutetaan työelämälähtöisesti. Työstä opitaan ensin kokeneen tarkastajan kanssa ja hänen apunaan, jonka jälkeen seuraavat teoriaopinnot eri menetelmistä sekä lopulta tentit pätevyyksistä. Ollin mielestä tämä on hyvä järjestys, teoriaopinnot ovat mielenkiintoisempia ja niistä saa enemmän irti käytännön kokemusten myötä. Käytännön kautta oppiminen ja kokeneen tarkastajan kanssa työskentely on hänen kokemuksensa mukaan Trainee -ohjelman tärkein juttu.

Kaveri kannusti hakemaan tarkastajaksi

NDT ei ole kovinkaan monelle tuttua työtä, ja näin oli myös Ollin tapauksessa. Hänen kaverinsa työskentelee kuitenkin vastaavissa tehtävissä, ja vinkkasi Ollille mahdollisuudesta hakea Kiwalle Trainee-ohjelmaan ja sitä kautta työhön. Hakemuksen jälkeen Olli pääsi työhaastatteluun, ja hyvin menneen haastattelun myötä tuli valituksi tehtävään.

Kiwan Trainee -ohjelma on tuonut Ollille paljon uutta oppia ja kokonaan uuden työuran. Tällä hetkellä hänellä on jo useita pätevyyksiä, kuten Magneettijauhetarkastus (MT), Pintatarkastus (PT), Ultraäänitarkastus (RT) ja Radiografinen tarkastus (RT). Neljällä pätevyydellä pärjää hyvin, toki kiinnostusta voisi jatkossa olla myös muihin pätevyyksiin ja sitä kautta erilaisiin projekteihin.

Työ Kilpilahdessa aluetarkastajana tuo säännöllisyyttä

Hyvin projektiluontoisesta NDT tarkastajan työstä poiketen, Olli tekee työtä päivittäin Kilpilahdessa aluetarkastajana säiliöalueella. Hän saa monipuolisia tarkastustehtäviä suoraan tilaajalta, työ on hyvin itsenäistä ja tarkastukset keskittyvät säiliöiden putkistoihin. Vaikka työn suorituspaikka pysyy samana, ovat päivät vaihtelevia ja alue kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Jos työ alkaisi joskus tuntua tylsältä, niin NDT-tarkastajana on aina mahdollisuus päästä mukaan muihin projekteihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Tyypillisesti päivä alkaa vaatteiden vaihdolla, jonka jälkeen haetaan työluvat. Päivän aikana tehdään tarkastukset ja pääsääntöisesti raportointi aina päivän päätteeksi. Joskus voi olla käynnissä pidempi projekti, jolloin tarkastuksia tehdään useampi päivä peräkkäin ja raportointi kokonaisuuden lopuksi. Ollin työt ovat lähes pelkästään säiliöalueella, joka on tuotantolinjoja hiljaisempi alue työskennellä. Toki joskus tulee keikkoja myös tuotantolinjojen puolelle.

Työssä pääsee tekemään käsillään

Olli kertoo työstään näin: ”Saan tehtäväkseni erilaisia tarkastustöitä, joita teen hyvin itsenäisesti. Se on mukavaa. Lisäksi meillä on Kilpilahdessa tosi hyvä porukka. Hyviä puolia töissä on paljon. Parasta on, kun kohteen tarkastuksissa ilmenee vikoja, kuten ohentumaa tai korroosiota, jonka havaitsemisesta on tuotannollisia tai henkilöturvallisuuteen liittyviä hyötyjä. Silloin tulee tunne, että työllä on tarkoitus.”

Hyviksi puoliksi Olli sanoo myös sen, että työ on vaihtelevaa, pääsee tekemään työtä käsillään ja liikkumaan ulkona. Hänen mukaansa työ sopii ”tekijätyypeille”, jotka eivät pelkää liata käsiään ja nauttivat työn vaihtelevuudesta. Lisäksi joka päivä oppii jotain uutta, jos ei kokonaan uutta asiaa niin vähintäänkin nopeampia tai helpompia keinoja tehdä päivittäisiä tarkastuksia.

Työyhteisö on tärkeä osa työssä viihtymistä

Olli nostaa monessa kohdassa esiin työyhteisön merkityksen. Vaikka hän tekee työtään säiliöalueella pääsääntöisesti yksin, niin apua on tarvittaessa saatavilla ja toisia arvostetaan. Kilpilahden ulkopuolisia työkavereita tapaa tiimipäivillä, ja tietysti vuosihuollot tuovat myös Kiwan muiden liiketoimintojen tarkastajia alueelle, kuten painelaitetarkastajat. Isossa organisaatiossa on muitakin hyötyjä: ”Avun pyytäminen ja neuvot on tosi iso asia. Jos ei itse tiedä, niin voi kysyä joltakin toiselta. Täällä sanotaankin, että aina saa kysyä, ja olen aina myös saanut apua tarvittaessa.”

Tärkeässä roolissa työyhteisöä on myös tiimipäällikkö Jussi Nenonen, joka on läsnä arjen haasteissa ja yhteistyö toimii hyvin. Oman lisänsä työhön tuo myös asiakastyö, joka Kilpilahdessa on hyvinkin tiivistä tilaajan kanssa. Tiiviin yhteistyön myötä kaikista asioista on helppo keskustella, ja molemmilla osapuolilla on kunnioitus toisen osaamista ja ammattitaitoa kohtaan.

Tiimipäivät, laaja työterveyshuolto ja esimerkiksi E-Passi lisäävät tunnetta, että työntekijöistä välitetään. Ollin sanojen mukaan ”Täällä on hyvä tehdä töitä” ja hän suosittelisi Kiwaa työnantajana myös muille.

Työ on yhteiskunnallisesti merkittävää

NDT tarkastaja saa konkreettisesti työssään edistää koko yhteiskunnan toimivuutta ja turvallisuutta. Se näkyy myös Ollin tarkassa asenteessa, jossa työ tehdään aina huolella, ei oikaista missään vaiheessa. Ei, vaikka olisi huono sää ja siksi harmittaisi. Kiwan arvoista hän nostaakin omaksi ykköseksi arvon Sydämellä mukana, ja tämä arvo todella on aistittavissa Ollin asenteesta ja puheista.

”Olen saanut Kiwalta NDT Trainee -ohjelman myötä uuden työuran. Edellisessä työssäni mietin, kannattako vaihtaa, mutta en ole katunut. Olen viihtynyt hyvin, ja työ on tuonut intoa myös muuhun arkeen. Kun aamulla ei harmita lähteä töihin, niin se on tosi iso asia.”