Paula Kurola

Paula Kurola

Laatupäällikkö Paula Kurola on päässyt Kiwassa kehittymään erilaisissa tehtävissä ensin laboratoriopäällikkönä ja sittemmin laatupäällikkönä.

Kiwa Inspectan laatutiimi on toiminut nykyisessä muodossaan vuoden 2020 alusta lähtien. Paula toimii tiimin esihenkilönä. Laatutiimi on osa Kiwa Inspectan HSSEQ-organisaatiota. Laatutiimin arki pyörii vahvasti vaatimustenmukaisuuden ympärillä ja tiimin tehtäviin kuuluukin muun muassa FINAS-arviointien organisointi, sisäiset auditoinnit, reklamaatioiden ja poikkeamien tilastointi sekä toimintajärjestelmän ylläpito. Lisäksi tiimi kerää ja ylläpitää monenlaista dataa. Tiimin kautta kulkee myös kolmansien osapuolten toimijoiden arvioiminen. Paula kokee tiimin työkentän tärkeäksi taustalla tehtäväksi työksi, joka on mahdollistamassa Kiwan muuta toimintaa. ”Teemme aika näkymätöntä, mutta jatkuvuuden kannalta erittäin olennaista työtä. Iso osa Kiwa Suomen tekemisistä on akkreditoitua ja laatutiimin taustalla tekemä työ varmistaa osaltaan toimintojemme vaatimustenmukaisuuden” Paula toteaa.

Moni saattaa mieltää laatutyön hieman tylsäksi ja jopa yksitoikkoiseksi standardien ja pykälien tulkkaamiseksi, mutta Paulan mielestä tällainen ajatus ei voisi olla kauempana totuudesta. ”Laatutyö on todella vaihtelevaa ja usein jopa yllättävää. Pidän siitä, että laadun myötä saan olla monessa mukana ja selvitystä vaativat tapaukset ovat aina erilaisia ja tuovat runsaasti vaihtelua työhön. Saan olla tekemisissä eri ihmisten kanssa eri puolilta organisaatiota ja olen oppinut organisaatiostamme parin viime vuoden aikana enemmän kuin sitä edeltäneiden Kiwa-vuosien aikana yhteensä” Paula kertoo.

Ennen laatupäällikön tehtävää Paula vastasi Kiwa Inspectan Kiwalabin kahden laboratorion toiminnasta. Vuosien varrella Paula pääsi näkemään ja kokemaan toiminnan kasvamista ja kehittymistä läheltä sekä organisaation muutosta. Vuonna 2023 Kiwalab-kiinteistölaboratorioiden toiminta siirtyi pois Kiwasta osana Kiwa-konsernin strategisia painopistevalintoja. Paulalla on siis aiempaa kokemusta työstä sekä mikrobilaboratorion käytännön tehtävistä että laboratorion esihenkilötyöstä ennen siirtymistään Kiwa Suomen maayhtiön laatupäällikön tehtävään. Mistä tällainen tehtävän muutos sitten sai alkunsa? Laadun tehtävät ovat aina olleet Paulalle tärkeitä ja kiinnostavia ja ne olivat kiinteä osa myös laboratoriotyötä. Kuitenkin käytännössä tehtävämuutoksessa iso tekijä oli kiinnostuksen ja kehittymishalun lisäksi ajoitus. ”Ajoitus oli tässä tehtävänvaihdossa avainasemassa. Perhevapaa tarjosi itselleni mahdollisuuden vaihtaa tehtäviä ikään kuin ”puhtaalta pöydältä” ja tartuin siihen innokkaasti. Useinhan tehtävänvaihdoksessa vanha toimenkuva roikkuu mukana ja yleensä sitä perehdyttää seuraajaa samalla kun itse perehtyy uuteen tehtävään. Minun tapauksessani perhevapaan aikainen sijainen oli ottanut edellisen tehtäväni laboratoriopäällikkönä hyvin haltuun, ja pystyin heittäytymään täysillä uuden roolin opetteluun. Samalla sain työuralleni sellaista vaihtelua, jota kaipasin” Paula avaa tehtävämuutoksen taustoja.

Paulalle työ Kiwassa on tarjonnut haasteita ja kehittymisen mahdollisuuksia monin tavoin. Erityisesti hän nostaa esiin kehittymisen esihenkilötyössä. Paulan mukaan asiantuntijoiden johtaminen on erittäin mielenkiintoista, sillä se mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen johdettavilta. Porukalla yhdessä onnistuminen on Paulan mukaan kuitenkin parasta esihenkilötyön antia. Työssään Paula nauttii myös toiminnan kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä, sillä se luo työhön sopivaa haastetta. Paula kuvaa itseään esihenkilönä lähestyttäväksi ja johdonmukaiseksi. Hän haluaa vaalia hyvää tiimihenkeä ja samalla kehittää toimintatapoja määrätietoisesti eteenpäin.

Paula kokee, että työpaikkana Kiwa tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden vaikuttaa tärkeällä ja jatkuvasti kasvavalla sekä kehittyvällä alalla. Eikä pidä unohtaa kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuuksia. ”Kiwassa on monipuoliset mahdollisuudet urakehityksen kannalta. Organisaatio on riittävän iso, jotta erilaisia tehtäviä mahtuu mukaan, mutta kuitenkin riittävän pieni, että sen voi oppia tuntemaan hyvin. Minut on pitänyt talossa pitkään se, etten ole missään vaiheessa päässyt kyllästymään tehtäviini, vaan olen saanut riittävästi kaipaamaani monipuolisuutta” Paula summaa kokemustaan Kiwasta.