Petri Hannuniemi

Petri Hannuniemi

Uudenmaan laitteistotarkastusten aluepäällikkönä työskentelevä Petri on päässyt näkemään useita erilaisia rooleja organisaatiossamme. Kiwa Inspectassa Petri aloitti vuonna 2010 kiinteistöjen sammutuslaitteistojen tarkastuksen parissa. Muutaman vuoden jälkeen Petri oli edennyt teknisen asiantuntijan rooliin ja tästä edelleen johtavaksi asiantuntijaksi. Tehtävänkuvaan tuli mukaan enenevässä määrin toimialaan liittyvää teknistä konsultointia, kouluttamista ja toimialan kehittämistä. Esimiestehtäviin Petri siirtyi toimialapäällikön roolissa aloitettuaan. Työn monipuolisuus on Petrille yksi tärkeimmistä asioista. Esimerkiksi kouluttaminen on Petrille erityisen mieleistä ja hyvää vaihtelua muuhun tekemiseen. Petri toimii kouluttajana niin organisaation sisäisissä koulutuksissa Kiwa Inspecta Academyssä, kuin myös talon ulkopuolisissa koulutuksissa.

Työssään Petri arvostaa vastuuta ja vapautta sekä mahdollisuutta päästä vaikuttamaan tapaan toteuttaa asioita. Myös asiantuntijatyön vaatima jatkuva aallon harjalla pysyminen pitää Petrin kiinnostuksen yllä – ”kaipaan työssä jatkuvasti haasteita ja tämän työn vaatima itsensä kehittäminen on parasta haastetta”.

Tehtävänimikkeestään huolimatta Petrin löytää toisinaan edelleen kentältä tekemästä tarkastuksia sammutuslaitteistojen parissa. Tämä johtuu, että tarkastajan työssä asiakassuhteet saattavat joskus henkilöityä. Sammutuslaitteistojen tarkastajan tehtävään kuuluu palohälyttimien, sprinklerien, kaasusammutuslaiteiden ja vaahtolaitteistojen toiminnan tarkastaminen. Tarkastuksen yhteydessä tehdään myös laitteiston hoitajien eli useimmiten huoltomiesten pätevyyden varmistaminen. Laitteiston hoitaja vastaa sammutuslaitteiston toimivuuden jatkuvasta seurannasta. Asiakkaita ovat muun muassa erilaiset teollisuuskohteet, varastot, kaupat ja konehallit, joiden sammutuslaitteistot on lakisääteisesti tarkastettava. Yhteen asiakaskohteeseen menee aikaa yhdestä tunnista kokonaiseen viikkoon, kohteen koosta eli asiakkaan tiloista ja/tai rakennusten sekä laitteistojen määrästä riippuen.