Petri Järvelä

Petri Järvelä

Petri on tuttu näky HELEN Oy:n Salmisaaren voimalaitoksella ja hänet koetaan jo melkeinpä talon omaksi mieheksi.

Painelaitteiden tarkastusinsinööri Petri Järvelä vastaa siitä, että hänen tarkastamansa laitteet täyttävät lain vaatimukset ja niitä käyttävä henkilökunta on ajan tasalla.

Petrin ja HELENin yhteisenä etuna on, että voimalaitoksen laitteet säilyvät hyvässä kunnossa, niitä voidaan käyttää turvallisesti ja häiriötön tuotanto voidaan turvata. Tarkastajan työ onkin muuttunut yhä enemmän yhteistyöksi.

Petri Järvelä on tehnyt painelaitteiden tarkastusta Kiwa Inspectassa yli kolmekymmentä vuotta. Laitteet ovat monimutkaistuneet ja moni seikka on muuttunut. Yksi on kuitenkin ennallaan: turvallisuus on edelleen ydinasia.

Petrin vastuulla on HELENin voimaloiden ja lämpölaitosten painelaitteiden tarkastukset. Pääosa työstä on lakisääteisiä tarkastuksia, mutta mukaan mahtuu myös vapaaehtoisia tarkastuksia. Kun uusia laitteita asennetaan, Petrin tehtävänä on tarkastaa, että niiden turvalaitteet, käyttöohjeet ja muut asiakirjat ovat kunnossa. Usein häneen ollaan yhteydessä jo siinä vaiheessa, kun laitteiden hankkimista suunnitellaan.

Ykköskriteerinä on pitää huolta siitä, että henkilöriskejä ei satu. Toisena tulevat ympäristöriskit, kolmantena omaisuusriskit.

Turva-asioista ei tingitä

Kun tarkastusaika lähenee, Järvelä on hyvissä ajoin yhteyksissä HELENiin, jotta nämä voivat varautua tarkastukseen esimerkiksi telineitä rakentamalla tai luukkuja avaamalla. Samoin esimerkiksi painekokeet on järkevää toteuttaa muun tarkastuksen yhteydessä, ja ne on esivalmisteltava ennen tarkastajan tuloa.

Voimalan portilla Petri jo tunnetaan, sieltä hänet osataan päästää valvomoon. Valvomosta lähdetään yhdessä liikkeelle tarkastuspaikkaan.

Salmisaaren pääkattilan tuottaman höyryn lämpötila on noin 535 celsiusastetta ja käyttöpainekin 140 baria. Turva-asioista on tarkastusvaiheessakin pidettävä tiukkaa huolta.

Käyttötarkastuksessa Petri mittaa kalibroidulla mittarilla, että paineet ovat oikealla tasolla, ja että suurinta sallittua käyttöpainetta ei ylitetä. Kova kuumuus tekee sen, että laitteet kuluvat. Siksi niitä on seurattava säännöllisesti, ja kuluneita osia vaihdettava uuteen.

Tarkastuksen jälkeen edessä ovat vielä paperityöt. Niiden määrä onkin kasvanut huomattavasti. Puutteet ja ongelmat kirjataan, ja valvotaan, että asiat saadaan kuntoon.

Petri käy asiakkaiden kanssa vuoropuhelua vuoden ympäri. Hän on ollut myös mukana suuremmissa projekteissa, kuten käyttö- ja turva-automaatiojärjestelmän asennuksessa Salmisaaren voimalaitokseen.

Mies vaikuttaa olevan kuin kotonaan HELENillä.

”Meillä on yhteinen ajatusmaailma ja tavoite, joten yhteistyö sujuu mutkattomasti. Luottamuspohjalta toimitaan, avoimesti”, Petri sanoo.

Eipä haittaa sekään, että Petrin vaari oli aikanaan Suvilahden voimalaitoksen käytönvalvoja, isä Helsingin kaupungin sähkölaitoksen konttoripäällikkö. Yhteistyön alkuaikoina vastaan astelikin Petrin isän palkkaamia työntekijöitä!