Rami Hartonen

Rami Hartonen

Kiwa Inspecta Sertifioinnissa pääarvioijana työskentelevä Rami on erikoistunut johtamisjärjestelmien arviointiin ja sertifiointiin valmistavassa teollisuudessa, tarkemmin kemianteollisuudessa, elintarvikealalla sekä metsäteollisuudessa. Työ vaatii kattavaa sekä yksityiskohtaista tietoa alan käytännöistä ja liiketoiminnasta. Aiempi kokemus sekä syvällinen perehtyminen ovatkin Ramin asiantuntijuuden takana.

Sertifioinnin yhtenä tarkoituksena on osoittaa tiettyjen vaatimusten täyttyminen yrityksen liiketoiminnassa. Yrityksen toimintaan kohdistuvia vaatimuksia asettavat viranomaiset, asiakkaat sekä erilaiset yhteistyökumppanit. Johtamisjärjestelmät taas toimivat yrityksille työvälineinä hallita ja kehittää toimintatapoja yrityksessä. Työssään Rami toimii puolueettomana kolmantena osapuolena tarkastamassa standardien vaatimusten täyttymistä. Puolueettomuus ja pätevyys on varmistettu akkreditoinnilla, josta Suomessa vastaa FINAS.

Rami kiteyttää johtamisjärjestelmän arvioinnin koostuvan suunnitelmasta, aineistoon tutustumisesta, arvioinnista haastatteluineen, arviointiin liittyvästä raportoinnista sekä loppukokouksesta, jossa asiakkaalle esitetään mahdolliset löydökset ja havainnot. Arvioinnin laajuus määräytyy yrityksen koon ja toimialan vaativuusluokan mukaan. Rami keskittyy työssään neljän standardin arviointiin, joihin hänellä on pätevyydet. Nämä ovat laatu, ympäristö, työterveys- ja työturvallisuus sekä energianhallintajärjestelmästandardit. Asiantuntijuuden näkökulmasta on tärkeää, että arviointityötä tekevä henkilö tuntee standardien lisäksi alan sekä tähän liittyvän lainsäädännön. Työssään Rami arvioi yritysten toimintaa standardeihin ja lainsäädäntöön peilaten selvittäen toimiiko yritys samalla tavalla kuin on vaatimusten pohjalta suunniteltu toimittavan. Vaatimusten täyttymisen näkökulman lisäksi yrityksellä on arvioinnin kautta mahdollisuus parantaa toimintaansa, jolloin hyöty arviointiprosessista on suurempi. Yritysten välisen kilpailun ja asiakkaiden vaatimusten kasvaessa myös toiminnan sertifiointi on jatkuvasti yleistymässä.

Pääarvioijan työ vie Ramia ympäri Suomea aina ulkomaille asti, sillä vastuualueen raja ei kulje Ramin kohdalla maantieteellisesti vaan nimenomaan asiantuntijuuden tasolla. Rami nauttii työnsä vaihtelevuudesta, vastuusta ja vapaudesta. Työ on itsenäistä ja siinä pääsee näkemään monenlaisia organisaatioita, ihmisiä sekä erilaisia tapoja johtaa ja organisoida liiketoimintaa laajasti eri toimialoilla.