Paula Kurola

Paula Kurola

Kiwa Inspectan Kiwalab on kahdesta, Oulussa ja Vantaalla sijaitsevasta laboratoriosta koostuva kokonaisuus, jonka toiminnasta vastaa laboratoriopäällikkö Paula. Vuosien varrella Paula on päässyt seuraamaan toiminnan kasvamista ja kehittymistä läheltä. Oulun ja Vantaan laboratoriot työllistävät tällä hetkellä hieman alle 20 työntekijää, joista valtaosa työskentelee Oulun laboratoriossa. Kiwalabin laboratorioissa analysoidaan materiaali- ja ilmanäytteistä asbestia ja muita haitta-aineita, VOC- ja PAH-yhdisteitä sekä mikrobeja. Näiden lisäksi laboratorioissa selvitetään betonirakenteiden kuntoa mikrorakennetutkimuksin. Molempiin laboratorioihin tulee näytteitä ympäri Suomea.

Paula on itse aloittanut työt mikrobilaboratoriossa Oulussa, joten erityisesti sisäilma- ja rakennusmateriaalinäytteiden mikrobianalyysit ovat myös käytännön tasolla hänelle tuttuja. ”Työ laboratoriossa koostuu pitkälti näytteiden tutkimisesta ja tutkimustulosten raportoinnista asiakkaille sekä erilaisista laadunvarmistusprojekteihin liittyvistä tehtävistä ja ongelmatilanteiden ratkomisesta. Myös asiakasyhteydenpito on osa jokapäiväistä työnkuvaa laboratoriossa”, Paula kiteyttää. Nykyisen vastuualueensa myötä Paulan työaika kuluu kuitenkin pääasiassa toiminnan suunnitteluun, esimiestyöhön sekä asiakastyöhön. Asiakastyössä tärkeintä on laatu – ”asiakkaiden tulee saada laadukkaat ja oikeat tulokset mahdollisimman nopeasti ja aina hyvällä palvelulla”.

Paulalle Kiwalabin kehittyminen on tarjonnut muun muassa mahdollisuuden oppia esimiestyötä. Paulan mukaan asiantuntijoiden johtaminen on erittäin mielenkiintoista, sillä se mahdollistaa myös jatkuvan oppimisen johdettavilta. Porukalla yhdessä onnistuminen on Paulan mukaan kuitenkin parasta esimiestyön antia. Työssään Paula nauttii myös laboratorion toiminnan kehittämisestä ja eteenpäin viemisestä, sillä se luo työhön sopivaa haastetta. Työpaikkana Kiwalab tarjoaakin mielenkiintoisen mahdollisuuden vaikuttaa jatkuvasti kasvavalla ja kehittyvällä alalla.

Kiwalabin palveluihin pääset tutustumaan tarkemmin tästä.