Asetuksessa mainitut nostolaitteet ovat: autonostimet, alusten lastinkäsittelyn nostolaitteet, henkilönostimet, kuormausnosturit ja teollisuusnosturit.

Muiden kuin asetuksen liitteessä mainittujen nostolaitteiden tarkastajille sekä köysiratojen vastaaville hoitajille on myös luotu sertifiointikäytäntö, joka tähtää vapaaehtoiseen pätevyyden osoittamiseen nostoapuvälineiden tarkastajien osalta.

Voit ladata hakuohjeen ja hakulomakkeen valtioneuvoston asetuksen 403/2008 tarkoittamille nostolaitetarkastajille tämän sivun lisätiedot osiosta.


Sertifiointiohjelma muuttuu 2021: perusteellisen tarkastuksen tekemiselle tulee erillinen pätevyystaso. Katso lisää tiedotteesta: Asiakastiedote H2/2020.

Vuoden 2021 alusta alkaen voimassa oleva hakuohje löytyy tästä.