Inspecta Sertifiointi Oy myöntää sertifioinnit nostolaitetarkastajille, jotka se on todennut päteviksi valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37§:n mukaisesti.

Inspecta Sertifiointi Oy myöntää sertifioinnit nostolaitetarkastajille, jotka se on todennut päteviksi valtioneuvoston asetuksen (403/2008) 37§:n mukaisesti.

Muiden kuin asetuksen liitteessä mainittujen nostolaitteiden tarkastajille sekä köysiratojen vastaaville hoitajille on myös luotu sertifiointikäytäntö, joka tähtää vapaaehtoiseen pätevyyden osoittamiseen nostoapuvälineiden tarkastajien osalta.

Asetuksessa mainitut nostolaitteet ovat: autonostimet, alusten lastinkäsittelyn nostolaitteet, henkilönostimet, kuormausnosturit ja teollisuusnosturit.

Hakuohje ja hakulomake valtioneuvoston asetuksen 403/2008 tarkoittamille nostolaitetarkastajille on ladattavissa sivun oikeasta laidasta.