Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Betonirakenteen tutka-aaltotutkimuksen avulla vältetään poraamasta vesijohtoihin, sähköjohtoihin tai kohtiin, joihin voi syntyä rakenteellinen vaurio. Palvelumme takaa rakentamiseen ja korjaamiseen turvallisuutta ja tehokkuutta sekä riskienhallintaa. 

Tutka-aaltotutkimuksen avulla minimoidaan poraaminen betonin sisällä oleviin komponentteihin. Käyttökohteita ovat esimerkiksi erilaiset massiiviset betonirakenteet, lattiat, seinät, julkisivuelementit, kansirakenteet, välipohjalaatat, pilarit, palkit, perustukset ja parvekkeet. Usein tutka-aaltotutkimusta käytetään erilaisiin selvityksiin, rakenneanalyyseihin, tai apuna näytteenottopisteiden merkintään.

Tutkimuksen avulla vältetään osumat teräksiin, tarvittaessa näytteenottokohdista jää kuitenkin asiakkaalle dokumentti. Laitteisto antaa reaaliaikaisen näkymän betonirakenteeseen. Tiedostot tallentuvat jälkianalysointeja varten. Skannatusta alueesta muodostuu näyttölaitteella tai tietokoneella katseltavia 2D- ja 3D-kuvia, joita voidaan tarkastella kaikissa eri leikkaustasoissa. 

Mihin tutka-aaltotutkimus soveltuu?

Palvelumme soveltuu muun muassa magneettisten ja ei-magneettisten metallien, muoviputkien (tyhjätilojen) sekä sähköjohtojen tunnistamiseen ja paikallistamiseen kuivien betonirakenteiden (myös kivirakenteet ja asfalttikerrokset) sisältä. Käyttämämme laite on tarkoitettu rautametallisten esineiden (betoniraudat, jännepunokset) ja ei-rautametallisten esineiden (kupari, rst ja alumiini) paikallistamiseen. Analysoitavissa ovat eri komponenttien määrät, sijainti, dimensiot ja etäisyydet.

Tutkimuksen avulla voidaan esimerkiksi määritellä läpiviennit ilman osumia pääteräksiin, punoksiin, vesiputkiin tai sähköjohtimiin. Tarjoamme apua erilaisiin rakenneavauksiin ja joissain tapauksissa kalliit tai riskialttiit rakenneavaukset ovat vältettävissä. Tutka-aalto tunkeutuu myös pinnoitteiden ja irtonaisten rakennekerrosten läpi.

Tutka-aaltotutkimuksen kohteita esimerkiksi

 • massiiviset betonirakenteet
 • lattiat
 • seinät
 • julkisivuelementit
 • kansirakenteet
 • välipohjalaatat
 • pilarit
 • palkit
 • perustukset
 • parvekkeet

Tutka-aaltotutkimuksen edut

 • Tarjoaa visuaalisen 3D-mallin rakenteesta
 • Rakenneselvitykset ainetta rikkomattomasti, vaivattomasti ja kustannustehokkaasti
 • Paikantaa eri komponentit rakenteista
 • Antaa luotettavaa tietoa rakenteen turvariskeistä
 • Soveltuu suurillekin aloille