Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Rakennusten energiankäyttö on ollut kuuma puheenaihe Pohjois-Euroopassa jo vuosia, sillä juuri kiinteistöt ovat yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen tuottajista. Kiinteistön lakisääteinen energiatodistus säästää loppupeleissä kustannuksia.

Hyvän energiatehokkuuden saavuttaminen vaatii energiapohjaisten ratkaisujen oikeanlaista hallintaa. Lisäksi kiinteistön energiankäytön jatkuva seuranta on tarpeellista, jotta energiankulutusta ja siitä koituvia korkeita energiakustannuksia voidaan vähentää. Kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ja energiatodistus itsessään auttavat myös ylläpitämään kiinteistön arvoa pitkällä aikavälillä.

Suomessa laki edellyttää, että rakennuksen omistajan on hankittava kiinteistön energiatodistus silloin, kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön, myydään tai vuokrataan. Energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuuden verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin, kuvaten energiatehokkuutta seitsenportaisella asteikolla, A-G, kuten kodinkoneissa. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita energiatodistuksen vaatimus ei koske, mutta lain kattavuus lisääntyy asteittain. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta.

Laajennettu energiatalouden (myös: energiataloudellinen) selvitys puolestaan on kiinteistön kuntoarvion yhteydessä tilattava lisäpalvelu, jossa esitetään lämmityksen, sähkön ja veden kulutuksissa havaitut poikkeamat ja verrataan kulutuslukemia tilastotietoihin sekä aiempaan kulutukseen. Selvityksessä esitetään energiataloutta parantavat toimenpiteet kustannusarvioineen ja säästövaikutuksineen. Asunto-osakeyhtiöille on myönnetty yleisiä korjausavustuksia kuntoarvioihin ja -tutkimuksiin. Ennen kuntoarvion tilaamista on syytä selvittää voimassa olevat avustusehdot kuntien viranomaisilta. Yleensä avustukset edellyttävät laajennetun energiatalouden selvityksen laatimista kuntoarvion yhteydessä. Laajennettu energiatalouden selvitys laaditaan RT-kortiston ohjeen mukaisesti.

Kiinteistön energiatodistuksen ja energiakatselmuksen edut

  • Energiankäyttökulujen pienentyminen
  • Energiankäytön optimointi
  • Säästöt lämmitys-, vesi- ja sähköenergiakuluissa
  • Energiankulutuksen todistaminen selkeällä dokumentilla