Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Jokaisen projektin perusta muodostuu suunnittelusta, joka toimii pohjana myös hankkeen onnistumiselle. Tämä korostuu etenkin korjausrakentamisessa, jossa töiden tulosten vaikutus voi kantaa vuosikymmenien päähän. Korjaushankkeen suunnittelussa määritellään korjausten laajuus ja laatutaso sekä laaditaan kustannusarvio ja hankkeen alustava toteutusaikataulu.

Hankesuunnittelupalvelussa asiantuntijamme perehtyvät kiinteistöön, sen kuntoon ja korjaushistoriaan. Näiden perusteella he määrittelevät tulevan korjauksen mahdollisesti edellyttämät lisäselvitykset, rakennuskaavamääräykset ja viranomaisvaatimukset. Lisäksi kartoitamme osapuolten tarpeet ja näkemykset korjaushankkeen osalta mm. haastatteluin ja kyselyin. Hankkeen tavoitteet asetetaan tilaajan edun ja näkemysten mukaisesti.

Asiantuntijamme tukevat tilaajaa korjausvaihtoehtojen valinnassa tarjoamalla kattavaa tietoa soveltuvista korjausmenetelmistä ja niiden kustannuksista. Suunnittelun merkityksestä kertoo se, että hankesuunnittelun kustannukset ovat noin 1 % peruskorjaushankkeen kokonaiskustannuksista; sen aikana sitoutetaan kuitenkin yli 90 % projektiin käytettävistä varoista.

Viestinnällä on tärkeä merkitys juuri korjausten hankesuunnitteluvaiheessa. Jatkuvan ja ammattitaitoisen tiedottamisen avulla edistetään päätöksenteon etenemistä, ylläpidetään luottamusta hankkeen sujumisesta sekä yhdistetään ja sitoutetaan myönteisesti hankkeen eri osapuolet toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Hankesuunnittelun edut

  • Luo hyvän perustan onnistuneelle korjaushankkeelle
  • Asiantunteva korjaustapojen ja -mahdollisuuksien vertailu
  • Korjauksen laajuuden, laatutason, kustannusten ja toteutusaikataulun kartoitus
  • Kattava hankesuunnitelma korjausasiantuntijoiden esittelemänä
  • Hankkeen kaikkia osapuolia hyödyntävä selkeä suunnitelma