Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Mikä on ilmatiiveysmittaus?

Ilmatiiveysmittaus on tärkeä rakennusten laadunvalvonnan ja -varmistuksen mittari. Ilmatiiveysmittaus on painekoe, jolla mitataan rakennuksen ilmavuotoluku eli ilmatiiveys. Saatu ilmavuotoluku on tärkeä rakennustyön laadun mittari. Ilmatiiveydellä on suora vaikutus rakennuksen energiakulutukseen ja asumisviihtyvyyteen.

Tiiviissä rakennuksessa sisäilma on hyvälaatuinen, eikä vedontunnetta esiinny. Kosteus ei pääse tunkeutumaan tai kondensoitumaan katto-, seinä- tai lattiarakenteisiin, mikä voisi aiheuttaa kosteus- ja homevaurion.

Rakennusvaipassa olevat ilmavuotokohdat aiheuttavat hallitsematonta ilmavirtausta rakenteen sisällä. Ilmavuodot jäähdyttävät rakenteita ja aiheuttavat kosteuden tiivistymisriskin rakenteisiin. Vuotavat rakenteet lisäävät energiankulutusta, jotka vaikuttavat lämmityskuluihin. Mikäli rakenteissa on jo vaurioita, saattavat hallitsemattomat ilmavirtaukset rakenteiden kautta tuoda hajuja ja muita epäpuhtauksia sisäilmaan.

Ilmatiiveystutkimukset eli ilmatiiveysmittaukset soveltuvat niin uusiin kuin vanhoihin kiinteistöihin sekä osana kuntotutkimushankkeita että korjaustyön laadunvarmistusta.

Tarjoamme mm. seuraavia palveluita

  • Ilmavuotojen paikannus tilojen alipaineistuksen, lämpökuvauksen ja ilmavirtausmittausten avulla
  • Vuotoreittien selvittäminen merkkiainekokeilla (kuivasavu, kaasut)
  • Rakennuksen ilmavuotoluvun mittaukset 

Rakennusten ilmavuotoluvun määritys suoritetaan standardin EN 13829 mukaisesti. Samassa yhteydessä voidaan myös kartoittaa rakenteiden vuotoilmakohdat ja -reitit. Vuotoilmareittien kartoittamisessa käytetään apuna lämpökameraa ja/tai merkkisavua.

Tiivistyskorjauksien laadunvalvontaa teemme rikkiheksafluoridia ja typpi-vetyseosta apuna käyttäen.

Ilmatiiveystutkimukset ovat myös räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeen mukaisesti niin laajuuden kuin raportoinnin osalta. Mittaukset suorittaa aina ammattitaitoinen henkilökunta, jolla on käytössä nykyaikainen mittaus- ja tutkimuskalusto.

Ilmatiiveysmittauksen edut

  • Sisäilman laadun parantuminen
  • Energiankulutuksen pieneneminen
  • Asumismukavuuden parantuminen