Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää sen, mitä rakennuksen kunnossapitovelvoite tarkoittaa ja mitä seuraamuksia voi seurata jos kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään. Tällöin mm. kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. 

Asiantuntijan tekemä luotettava katselmus

Kiinteistön omistajalla ei välttämättä löydy asiantuntemusta havainnoimaan kiinteistön rakenteissa esiintyviä ongelmia. Kiinteistön määräaikaistarkastuksella luodaan yleiskatsaus kiinteistön julkisivuun, rakenteisiin, sisäilmaan, teknisten laitteiden kuntoon ammattilaisen silmin ja asiantuntijuutta hyödyntäen.

Kattava raportti tarkastuksen tuloksista

Tarkastuksen tuloksista raportoimme selkeällä ja kattavalla raportilla, joka selvittää havaitut korjaustarpeet sekä suositeltavat lisätutkimukset. Raportoimme määräaikaistarkastuksen havainnot rakennusosa- ja järjestelmäkohteittain (esim. perustukset, alapohja, runkorakenteet, julkisivu, vesikatto, järjestelmät) käyttäen RT-11061-ohjekortin kuntoluokkia 1-5 sekä kuvia ja selitetekstejä. 

Säännöllinen tarkastus kertoo kiinteistön kunnossa tapahtuneista muutoksista

Valitettavan usein kiinteistön säännöllinen katselmus on jäänyt vastuuttamatta ja kunnossapitovelvoitteen mukainen tarkastus jää sen vuoksi suorittamatta. Kiwa Inspectalta löytyy ammattitaitoa ja osaamista sekä digitaalinen työkalu palvelun toteuttamiseen käytännössä valtakunnallisesti. 

Määräaikaistarkastus auttaa huomaamaan olennaisen

Määräaikaistarkastuksen perusteella asiakas saa yleiskuvan kiinteistön tilanteesta ja käsityksen siitä, millaisia toimenpiteitä tai kuntotutkimuksia kiinteistössä tulisi teettää. Asiantuntijoidemme avulla vältytään tarpeettomilta tutkimuksilta ja selvityksiltä. Tarkastuksen perusteella ja säännöllisellä seurannalla varmistetaan, että tutkimukset kohdistetaan oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti.

Tarkastukseen liittyvät standardit ja määräykset

  • Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 §166 Rakennuksen kunnossapito 
  • Maankäyttö ja rakennuslaki 1999/132 §183 Tarkastusoikeus 
  • Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 300/2015 
  • Työturvallisuuslaki 738/2002 §32 Työpaikan rakenteellinen ja toiminnallinen turvallisuus ja terveellisyys