Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Mikä on Kuivaketju10?

Kuivaketju10 on Rakentamisen Laatu RALA ry:n lanseeraama toimintamalli, joka vähentää kosteusvaurioiden riskiä ja turvaa terveellisen sisäilmaston rakennuksen koko elinkaaren ajan. Nimensä mukaisesti Kuivaketju10 tarttuu kymmeneen keskeisimpään kosteusvaurioita aiheuttavaan riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden synnyttämistä kustannuksista. 

Kuivaketju10 ulottuu suunnittelusta rakennuksen käyttöön

Kuivaketju10:n mukaan toimittaessa riskien torjunnan onnistuminen myös todennetaan ja dokumentoidaan luotettavasti. Malli pohjautuu riskilistaan sekä todentamisohjeeseen, joita seurataan niin rakennusprosessin suunnittelu-, työmaa-, käyttöönotto- kuin käyttövaiheessakin. Lisätietoa löydät Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämältä Kuivaketju10 -sivustolta.

Kosteudenhallintakoordinaattori valvoo toimenpiteiden toteutumista

Kuivaketju10-mallin mukainen toiminta lähtee käyntiin aina uudis- tai korjausrakennushankkeen tilaajan vaatimuksesta. Kun päätös Kuivaketju10:n mukaisesta rakentamisesta on tehty, on tilaajan ensimmäinen tehtävä kytkeä hankkeeseen kosteudenhallintakoordinaattori, lyhyemmin kosteuskoordinaattori. Koordinaattori valvoo tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toimenpiteiden toteutumista sekä tiedonkulkua tilaajan ja urakoitsijan välillä koko hankkeen keston ajan. Toimintamallin käytön tulee olla suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tiedossa jo tarjouspyyntövaiheessa. Kuivaketju10:n mukainen toiminta on kirjattava myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.