Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Lämpökuvauksella voidaan

  • Määrittää rakennusten ulkovaipan lämpötekninen kunto ja fysikaalinen toimivuus
  • Selvittää ilmavuoto- ja lämpövuotokohdat (eristepuutteet ja kylmäsillat) sekä pintalämpötilapoikkeamat
  • Paikantaa tietyin edellytyksin rakenteissa piileviä kosteusvaurioita
  • Selvittää tietyin edellytyksin talotekniikan vikoja ja puutteita

Lämpökuvaus voidaan suorittaa RT 14-10850 (Rakennuksen lämpökuvaus) ohjekortin mukaisesti henkilösertifioidun lämpökuvaajan toimesta tai räätälöidä tapauskohtaisesti tilanteeseen sopivaksi palvelupaketiksi. Esimerkiksi ulkovaipan ilmavuotokohtien kartoitus kannattaa tehdä tietyissä tapauksissa normaalia käyttötilannetta suuremmassa alipaineessa.

Lämpökuvauksesta laadittavassa raportissa esitetään havaitut poikkeamat ja niiden korjaussuositukset. Raportin laajuus on sovittavissa tapauskohtaisesti.

Rakennusten ulkovaipan lämpökuvaukset suoritetaan lämmityskaudella, jolloin ulkoilmaolosuhteiden vaatimukset täyttyvät. Lämpökuvausta voidaan käyttää myös suuntaa-antavana tutkimusmenetelmänä sisäilma- ja kuntotutkimuksissa, vaikka kuvausolosuhteet eivät olisi kaikilta osin vaatimusten mukaisia. Sähkökeskusten kuvauksia voidaan tehdä ympäri vuoden.

Lämpökuvauksella saavutettavat edut

  • Rakenteita rikkomaton monipuolinen tutkimusmenetelmä
  • Rakenteiden ja järjestelmien energiataloudellisen toimivuuden varmistaminen.

Standardit ja ohjeet

  • Suomen rakennusmääräyskokoelma
  • Asumisterveysohje, Asumisterveysopas ja Asumisterveysasetus
  • Ratu 1213-S ja RT 14-10850 Rakennuksen lämpökuvaus