Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Legionella-bakteeri esiintyy yleisesti vedessä ja se voi esiintyä myös kiinteistöjen käyttövesiverkostossa. Optimaalinen lämpötila Legionella-bekteerin lisääntymiselle on 20-45 °C. Legionella-bakteerin aiheuttama legionelloosi voi aiheuttaa vakavia hengitystieinfektioita, keuhkokuumetta sekä Pontiac-kuumetta eikä siihen ole rokotetta. Legionelloosia hoidetaan antibiooteilla.

Lagionella-bakteeri ei tartu juomavedestä vaan aerosoleista eli vesiverkostossa oleva bakteeri tarttuu vesihöyrystä hengityksen mukana esimerkiksi suihku- tai kylpylätiloissa. Bakteeri lisääntyy käyttövesiverkoston putkistoissa materialista riippumatta sekä pääte-elimissä eli sekoittajissa (hanoissa) pesukoneissa, WC-laitteissa, ilmankostuttimissa tai uima-altaissa.

EU:n juomavesidirektiivi ja Legionella

On arvioitu, että Legionella-bakteeria olisi jopa kolmasosassa kiinteistöistä Suomessa. Siihen nähden sairastumistapauksia, joita on noin 30 kpl vuodessa, on onneksi vähän. Osin tämä johtuu vähäisestä Legionella-bakteerin testaamisesta.

EU:n juomavesidirektiiviä on päivitetty WHO:n suosituksesta ja siinä on nyt huomioitu myös Legionella-riski. Direktiivissä on määritelty Legionellan pitoisuuden raja-arvoksi 1000 pmy/l. Legionella-bakteerin riskikartoitus on tehtävä jokaiseen kiinteistöön viimeistään vuonna 2029.

Legionella-riski putkistoissa ja lämpötiloissa

Ympäristöministeriön asetuksen mukaan lämpimän käyttöveden tulee kiinteistössä olla 55-65 °C, joka on huomattavasti yli Legionellan lisääntymiselle optimaalisen 45 asteen. Riskipaikkoja ovat kuitenkin vanhat lämmönluovuttimet (rättipatterit, lattialämmitykset), jotka ovat käyttövesiverkostossa.

Myös rakennusvaiheen ristiinkytkennät sekä putkiston staattiset tilat eli ”sokeat linjat” lisäävät Legionellan riskiä putkistossa koska vesi ei pääse kiertämään ja lämpötila pääsee muodostumaan Legionellalle suotuisaksi kasvuympäristöksi.  

Putkiston kartoituksella selvitetään riskit

Legionella-bakteeri on vedessä luontaisesti esiintyvä bakteeri ja riski siihen, että bakteeria on myös käyttövesiputkistoissa, on huomattava. Kiinteistön omistajan tulee huolehtia, että riski Legionella-bakteerin lisääntymiselle juoma- ja käyttövesiputkistoissa on mahdollisimman pieni.

Perustyökaluna toimii putkiston riskikartoitus, jossa selvitetään putkiston olosuhteet, kunto ja mahdolliset putkiston osat, joissa bakteeri voi päästä lisääntymään. Riskikartoituksen perusteella voidaan valita toimenpiteet, joilla bakteerikasvun mahdollisuus saadaan pienenemään. Tarvittaessa käyttövedestä voidaan myös ottaa Legionalla-bakteerinäytteet, mutta oleellista on siis olosuhteiden ja lämpötilojen hallinta.

Toimenpiteet, joilla ehkäistään Legionella-bakteerin kasvua

  • veden lämpötilan säätö ja tarkkailu
  • putkistojen suunnittelu
  • staattiset tilat ja niiden poisto/sulkeminen
  • käyttövesikiertoisten lämmönluovuttimien poisto ja eristäminen, muuttaminen lämmitysvesikiertoisiksi
  • putkimerkinnät, dokumentaatio ja valvonta
  • materiaalikelpoisuus, CE-merkinnät
  • vedenpuhdistusmenetelmät: klooridioksidi ja kuparihopea-ionisaatio

Riskiarviointi putkistojen korjaussuunnitelussa

Erinomainen hetki kartoittaa Legionella-riski putkistoissa on tehdä se käyttövesiputkiston kuntoarvion yhteydessä. Riskiarviossa Kiwan asiantuntija tutustuu kiinteistön lähtötietoihin ja piirustuksiin. Kiinteistökierroksella tarkastetaan kohde ja lähtötietojen paikkansapitävyys. Näiden perusteella asiantuntijamme muodostavat kokonaiskäsityksen riskeistä sekä antavat raportin toimenpide-ehdotuksineen, jossa riskit ovat arvioitu asteikolla 1-3.

Riskiarviolla kiinteistön omistaja täyttää EU:n direktiivin vaatimukset riskikartoituksesta ja varmistavat kiinteistön käyttäjien ja asukkaiden käyttöveden turvallisen käytön. Raportin avulla saat selkeät toimenpide-ehdotukset Legionella-riksin minimoimiseksi.

Suoritamme Legionella-bakteerin riskiarviointeja taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous!