Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Nerokkaintakaan rakennussuunnitelmaa ei voida toteuttaa ilman osaavaa johtamista. Rakennushankkeissa tämä tarve korostuu jatkuvasti. Tarjoamme korjaushankkeiden haasteisiin osaavaa rakennuttamista ja projektinjohtamista.

Projektinjohtajalla on ratkaiseva rooli hankkeessa johtavana konsulttina, jonka harteilla on korjaus- ja kehitystöiden hallinnointi. Asiantuntevat projektinjohtajamme rakennustöissä toimivat asiakkaan edunvalvojana ja tukevat asiakasta hankkeen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja toteutuksessa.

Rakennustyön hankkeen suunnitteluvaiheessa projektinjohtaja valmistelee hankkeen ja ohjaa suunnittelua sekä hoitaa urakkakilpailutuksen asiakkaan päätöksentekoa noudattaen ja tukien. Rakennustyön hankkeen toteutusvaiheessa projektinjohtaja johtaa työmaakokouksia, ohjaa rakennustyön valvontaa sekä seuraa ja ohjaa hankkeen edistymistä, kustannuksia, laatua ja aikataulussa pysymistä. Projektinjohtaja raportoi asiakkaalle ja muille hankkeen osapuolille projektin edistymisestä säännöllisesti.

Rakennustyön projektinjohtamisen edut

  • Rakennustöiden asiantunteva suunnittelu, organisointi ja valvonta
  • Omistajien ja käyttäjien tarpeiden ja edunvalvonnan takaaminen
  • Kulujen, prosessien ja aikataulujen hallinta