Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Kohteeseen soveltuvien tutkimusmenetelmien valinnassa ja tutkimusten laajuuden määrittämisessä huomioitavia asioita ovat mm. tutkimuksen tavoitteet, rakennuksen ikä, rakennustapa, käyttötarkoitus, korjaushistoria ja tilojen käyttäjien haittakokemukset.

Tutkimussuunnittelun sisältö

  • Tutkimustavoitteiden määrittely asiakkaan kanssa
  • Lähtötilanneselvitykset, asiakirjojen hankinta
  • Käyttäjien ja huoltohenkilöiden haastattelut ja kyselytutkimukset
  • Alkukatselmointi kohteessa
  • Tutkimussuunnitelman laadinta
  • Tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta

Tutkimussuunnittelussa huomioidaan kuntotutkimusten ja -selvitysten lisäksi rakennuksen elinkaari, lvis -tekniset tutkimustarpeet, asbesti- ja haitta-aineet, julkisivu- ja betonirakenteiden tutkimustarve sekä mahdollinen rakennusautomaation tutkimustarve (hissit, nosto-ovet, paloilmoitusjärjestelmät yms.).

Tutkimussuunnittelun edut

  • Tutkimukset kohdistetaan oikeisiin asioihin
  • Tutkimuslaajuus on riittävä (vältetään ns. liian laajoja selvityksiä = säästö).
  • Hyvän tutkimussuunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella tutkimusten kilpailutus mahdollistuu