Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen on haastavaa ja vaatii erityisosaamista ja aiheeseen perehtymistä myös valvojalta. Kiwa Inspecta tarjoaa korjaushankkeisiin normaalin valvonnan lisäksi myös erityistä asiantuntijapalvelua. Asianmukaisella korjaustöiden valvonnalla, laadunvarmistuksella ja dokumentoinnilla saadaan varmuutta korjaustöiden onnistumiselle sekä informoitua käyttäjiä ja tilaajia korjaustöiden etenemisestä.

Sisäilmakorjauksiin liittyvä asiantuntijavalvontamme sisältää

 • Korjaussuunnittelun lähtötietoina olevien tutkimusten riittävyyden arviointi
 • Korjaussuunnitelmien tarkastus: ovatko suunnitelmat riittävät poistamaan ongelmat?
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan suunnittelu ja määrittely urakka-asiakirjoihin
 • Työmaan kosteuden ja puhtaudenhallinnan koulutukset urakoitsijoiden työnjohdolle ja työntekijöille
 • Työmaan valvontakäynnit rakennusprosessin eri vaiheissa, tarvittava ohjeistus havaittujen epäkohtien poistamiseksi
 • Ilmanvaihdon asennusalueen ja asennusolosuhteiden puhtauden todentaminen
 • Tilojen puhtauden arviointi ennen talotekniikan toimintakokeita ja ennen kiinteistön vastaanottoa
 • Työmaakokouksiin ja sisäilmatyöryhmien kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin osallistuminen
 • Korjaustöiden laadunvarmistus

Kiwa Inspectan laajat tutkimuspalvelut ovat hyödynnettävissä korjaustöiden laadunvarmistuksessa

 • Tiiveyskokeet, merkkisavu- ja merkkiainekokeet
 • Lämpökamerakuvaus
 • Pölymittaukset (mm. pintapöly, sisäilman hiukkaspitoisuus)
 • Asbesti- ja haitta-ainelaboratorion palvelut
 • Mikrobilaboratorio

Sisäilmakorjausten valvonnan edut

 • Vältetään työ- ja suunnitteluvirheet korjaushankkeissa
 • Varmistetaan korjaustöiden riittävyys
 • Laadunvarmistus ja dokumentointi puolueettomalta taholta