Palvelun tuottaa Caverion

Kiwan kiinteistöjen ja rakenteiden tutkimus- ja konsultointipalvelut ovat siirtynyneet Caverionille. Voit lähettää palveluita koskevan kyselyn Caverionin nettisivuilla.

Lisätietoja liiketoimintakaupasta löydät täältä.

Kiwa palvelee yhä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tuottamalla kiinteistön ja laitteistojen turvallisen käytön varmistavia tarkastuspalveluita. Myös siltatarkastukset ovat jakossakin Kiwan erityisosaamista.

Sisäilmaongelmien selvittäminen alkaa sisäilmatutkimuksella

Kun epäilys sisäilmaongelmasta on työpaikalla tai taloyhtiössä syntynyt, kannattaa asiaan puuttua välittömästi. Sisäilmaongelmien tutkimusmenetelmien kirjo on laaja. Sisäilmaongelmien selvittely kannattaa kuitenkin aina aloittaa kevyellä sisäilmatutkimuksella, sillä ennen varsinaisten tutkimusten ja näytteenottojen aloittamista on varmistettava, että sisäilmatutkimuksen lähtökohdat ovat kunnossa.

Ilman huolellisia esiselvityksiä ja kyselytutkimuksia ei välttämättä tiedetä, mitä kiinteistössä ollaan tutkimassa. Taustojen ja ongelmakuvauksen selvittämisen avulla tutkimukset pystytään kohdistamaan juuri niihin asioihin, mihin ennalta saatu oirekuvaus viittaa. Kaikkia mahdollisia haittatekijöitä ei kannata tutkia kerralla. Johdonmukaisella lähestymistavalla saavutetaan yleensä paras lopputulos ja myös tutkimuskustannukset pysyvät silloin hallinnassa. Vaikka tutkimusmenetelmät ovat pääpiirteittäin saman tyyppisiä, on jokainen kohde ja siihen suositeltava sisäilmatutkimus kuitenkin erilainen.

Kevyt Sisäilmatutkimus on tarkoitettu yrityksille ja yhteisöille (y-tunnuksen omaaville) koko Suomessa. Kevyessä sisäilmatutkimuksessa tutkimme riippumattomasti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, kartoitamme ongelmien syyt ja riskitekijät, poissuljemme ilmeiset sisäilmahaitan syyt sekä raportoimme johtopäätökset toimenpide-ehdotuksineen. Laajemman ongelman esiintyessä annamme raportin yhteydessä jatkotutkimussuunnitelman.

Luotettava sisäilmatutkimus on antaa puolueettoman arvion

Kiinteistöjen sisäilmaongelmille voi olla monia erilaisia syitä. Sisäilmatutkimus kannattaa suorittaa viipymättä, kun rakennuksessa tai asunnossa havaitaan viitteitä sisäilmaongelmasta tai käyttäjillä havaitaan sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Luotetava ja asiantunteva sisäilmatutkimus antaa puolueettoman arvion voivatko rakennuksen ongelmat tai käyttäjän oireet johtua sisäilmaongelmasta, vai mahdollisesti jostakin toisesta syystä. Sisäilmatarkastusta käytetään myös usein, kun asukas ja talon omistaja haluavat puolueettoman arvion kannattaako ongelmaa lähteä tutkimaan kustannuksiltaan korkeammalla sisäilmatutkimuksella.

Kevyt sisäilmatutkimus sisältää viisi vaihetta

Sisäilmatutkimuksia tehdään Kiwa Inspectassa vuosittain useita satoja. Niiden tekeminen kestää lyhimmillään vain muutamia päiviä, mutta laajassa sisäilmatutkimuksessa aikaa koko prosessin läpivientiin voi kulua useampia kuukausia.

Alla olevassa kuvassa on kuvattu kevyen sisäilmatutkimuksen vaiheet.

FI_sisailmatutkimuksen_vaiheet.jpg

Sisäilmaongelmat ovat moninaisia

Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa mm. allergiaoireita, silmien, nenän, kurkun ja nielun ärsytysoireita, nenän kuivuutta, tukkoisuutta tai nuhaa, päänsärkyä ja pahoinvointia, väsymystä tai sairauksia. Yleisimpiä sairauksia ovat hengitystieinfektiot.

Sisäilmaongelmasta johtuvaan oireiluun voi olla monia syitä. Suomen Sisäilmayhdistys ry luettelee sisäilmahaitoiksi mm. vedon, alhaisen, korkean tai vaihtelevan huonelämpötilan, kylmän lattian, kuivan ilman, kosteuden tiivistymisen pinnoille, tunkkaisuuden tai epämiellyttävän hajun. Myös melu ja oireilu voivat olla sisäilmahaittoja.

Sisäilman epäpuhtauksiin sen sijaan luetellaan mm. hiukkaset, mikrobit, orgaaniset kaasut, formaldehydi, ammoniakki, styreeni, radon ja hiilimonoksidi.

(Lähde: Sisäilmayhdistys ry)

Sisäilmatutkimuksen edut

  • Testattu toimintamalli säästää kiinteistöpäättäjän aikaa ja antaa puolueettoman arvion sisäilman tilasta.
  • Vältetään turhia tutkimuksia. Usein alkuun riittää ns. perusasioiden huomioiminen (tilojen käyttö, siisteys, ilmanvaihto).
  • Mikäli ongelma jatkuu, suositellaan lisätutkimuksia
  • Erittäin kustannustehokas lähestymistapa sisäilmaongelmiin.
  • Riippumaton, sisäilmatutkimuksiin perehtynyt tarkastaja
  • Selkeä hinnoittelu
  • Asiakas saa raportin nopeasti tarkastuksen jälkeen