Hissit, liukuportaat ja nosto-ovet

Julkisissa rakennuksissa on yhä enemmän hissejä ja automaattiovia, joilla taataan rakennuksen esteettömyys. Hissien ja ovien toiminta tulee tarkastaa säännöllisesti. Osa hissitarkastuksista on lakisääteisiä, jolloin laitteiden omistajilla on vastuu noudattaa viranomaisten asettamia vaatimuksia. Kiwa Inspecta tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten takuuaikaisia katselmuksia, kuntoarvioita ja käytettävyyden arviointeja. Näiden palveluiden avulla hissien, liukuportaiden ja näiden laitteistojen turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan entisestään parantaa ja ennakoida tulevia kustannuksia.