Kylpylät ja allasosastot

uimahallin-kuntotutkimus-690.jpg

Uimahalli- ja kylpylätilojen haastavissa olosuh­teissa järjestelmien ja rakenneosien elinkaaret ovat tavanomaista lyhyempiä. Myös betonin ke­miallinen vaurioituminen on tyypillistä uimahalli­tiloille.

Vaativien olosuhteiden ylläpitämiseen ja hallintaan tarvitaan tehokasta talotekniikkaa ja pinta-alaltaan suuriin tiloihin pitkien jännevälien rakenteita. Oman osansa uimahallitilojen koko­naisuuteen tekee energiankulutus, ja siten esi­merkiksi talotekniikan uusimisella voidaan saa­vuttaa mittavia kustannussäästöjä.

Uimahallin kuntotutkimus tarpeeksi laaja-alaisesti

Luotettava ja riittävän laaja-alainen kuntotut­kimus varmistaa, että monimutkaisiin allas­rakenteisiin kohdistuvat korjaustoimenpiteet ajoitetaan ja mitoitetaan oikein. Laadukkaan tutkimuksen perusteella osataan valita oikeat korjaustavat rakennuksen teknisen kunnon, taloudellisen suunnittelun ja toiminnallisuuden näkökulmista. Kun oikeat valinnat tehdään jo peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa, voidaan välttyä mittavilta jälkikorjauksilta. Samalla kiin­teistön elinkaarta voidaan jatkaa hallitusti ja kus­tannustehokkaasti.

Tutustu uimahallien ja kylpylöiden kuntotutkimukseen

 

Lataa uimahallin kuntotutkimuksen tilaajan opas

uimahalliopas-esitekansi-250x250.jpg

Uimahallin kuntotutkimuksen tilaajan opas antaa selkeän käsityksen uimahallien, allasosastojen ja kylpylöiden kuntotutkimuskokonaisuudesta ja sen osa-alueista.

Lataa opas tästä