Hissit, liukuportaat ja nosto-ovet

Osa hissitarkastuksista on lakisääteisiä, jolloin laitteiden omistajilla on vastuu noudattaa viranomaisten asettamia vaatimuksia. Tarkastettavia laitteita ovat myös liukuportaat, nosto-ovet ja muut konekäyttöiset ovet ja portit. Kiwa Inspecta tarjoaa myös lisäpalveluja, kuten takuuaikaisia katselmuksia, kuntoarvioita ja käytettävyyden arviointeja. Näiden palveluiden avulla hissien, liukuportaiden ja näiden laitteistojen turvallisuutta ja käytettävyyttä voidaan entisestään parantaa ja ennakoida tulevia kustannuksia.