Teollisuuskiinteistön kuntoarviot ja elinkaari

elinkaaripalvelut_teollisuuskiinteistot_kuntoarviot

Kuntotutkimusten ja kuntoarvioiden tarkoitus on antaa luotettavaa tietoa kiinteistön kunnosta korjaushankkeiden suunnitteluun ja oikeaan ajoittamiseen. Silloin erityisen tärkeää on se, että raportit ovat ymmärrettäviä ja selkeitä.

Puolueettoman asiantuntijan antamat arviot ja toimenpide-ehdotukset luovat luottamusta ja auttavat kiinteistöpäällikköä tai kiinteistön omistajaa tekemään taloudellisesti parhaat ratkaisut kussakin kiinteistön elinkaaren vaiheessa.

  • Kiinteistön määräaikaistarkastus on säännöllinen katselmus kiinteistön kunnosta. Määräaikaistarkastus antaa yleiskuvan kiinteistön korjaustarpeista ja kun tarkastus tehdään säännöllisesti vuosittain, voidaan seurata kiinteistössä vuoden aikana tapahtuneita muutoksia.
    Näytä