Laaja valikoima mittauslaitteiden kalibrointipalveluja

Monilla toimialoilla oikeilla mittaustuloksilla on suuri merkitys lopputuotteen laadun varmentamiselle. Siksi mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Laboratoriossa tai käyttöpaikalla (kenttäkalibrointi) tehtävän kalibroinnin avulla parannetaan mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta sekä laitteiston suorituskykyä.

Kalibrointi paikan päällä tai laboratoriossa

Kiwa Inspecta kalibroi seuraavia suureita mittaavia laitteita omissa laboratorioissaan tai teidän tiloissanne:

 • paine
 • lämpötila
 • Dimensionaaliset suureet (esim. pituus)
 • sähkö/sähkösuureet, aikaväli, taajuus (laboratoriokalibrointina)
 • massa, vaa’at, (kenttäkalibrointina)
 • tilavuus, (kenttäkalibrointina)
 • voima, (kenttäkalibrointina)
 • tilavuusvirta, (kenttäkalibrointina)
 • lämpöenergia, (kenttäkalibrointina).

Luotettavaa kalibrointia akkreditoidussa laboratoriossa

Akkreditoidulla laboratoriokalibroinnin mittauksilla saadaan erityisesti luotettavuutta, sillä akkreditointivaatimukset ja me­nettelyt perustuvat kansainvälisiin kriteereihin, joiden avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti jäljittää ja todeta. 

*Inspecta Tarkastus Oy on FINAS–akkreditointipalvelun akkredi­toima kalibrointilaboratorio K004, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. 

Mittalaitteiden kalibrointiprosessissa mittalaitteen mittaussuureeseen verrannollista viestiä (näyttö, analogia-/digitaaliviesti tms.) verrataan jäljitettäviin kansallisiin tai kansainvälisiin mittanormaaleihin. Mittaustulosten perusteella laitteelle laaditaan kalibrointitodistus, jossa ilmoitetaan mm. mittauslaitteen virheet ja kalibroinnin epävarmuus. Tilanteen mukaan osa mittalaitteiden kalibroinneista tehdään akkreditoidusti ja osa jäljitettävästi.

Kalibrointi luo laatua ja luottamusta

Esimerkisi lämpömittarin ja painemittarin kalibroinnit auttavat optimoimaan prosesseja muun muassa erilaisissa laboratorioissa, terveydenhuolto- ja elintarvikealalla sekä prosessi- ja energiateollisuudessa. Harusvoimamittareiden kalibroinnilla taataan maston vaijerin oikea kireys ja siten myös turvallisuus. Voimalaitteiden kalibrointi tehdään laitteiston tarkkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi esimerkiksi betonitestauskoneille, aineenkoetuskoneille ja voimalaitteille.

Mittalaitteen kalibroinnin edut 

 • Mittalaitteen kalibrointi varmistaa oikeat mittaustulokset
 • Tarkat mittaukset vähentävät hävikkiä ja säästävät kustannuksia
 • Mittauslaitteiden kalibrointi ei haittaa tai pysäytä tuotantoprosessia
 • Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita, joiden säännöllinen kalibrointi ja validointi on olennaista.
  Näytä
 • Kymmeniä tonneja punnitsevat vaa’at ovat kalliita, joten niitä ei usein haluta ostaa satunnaisia punnituksia varten. Tästä syystä Kiwa Inspecta on kehittänyt massan punnituspalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle nopean ja joustavan punnituksen. Lue lisää!
  Näytä
 • Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky. Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto.
  Näytä
 • Vaijerit pitävät telemastoja ja sähkölinjoja pystyssä. Vaijereiden oikea kireys on tärkeää mastojen mahdollisimman pitkälle elinkaarelle ja turvallisuudelle. Lue lisää!
  Näytä
 • Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksessa ja säädössä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksessa. Lue lisää!
  Näytä
 • Näyttääkö mittari sitä mitä pitääkin? Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.
  Näytä
 • Voimalaitteiden kalibrointi on suositeltavaa laitteiston tarkkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Kiwa Inspecta suorittaa betonitestauskoneiden, aineenkoetuskoneiden ja voimalaitteiden kalibrointia asiakkaan tiloissa tai kohteissa.
  Näytä
 • Mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Kiwa Inspectalta lämpömittareiden ja painemittareiden kenttäkalibrointi. Tutustu tarkemmin!
  Näytä