Laaja valikoima erilaisten mittauslaitteiden kalibrointipalveluja

Monilla toimialoilla oikeilla mittaustuloksilla on suuri merkitys lopputuotteen laadun varmentamiselle. Siksi mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Asiantuntijamme akkreditoidussa laboratoriossamme sekä käyttöpaikalla (kenttäkalibrointi) suorittamat kalibroinnit auttavat teitä parantamalla mittausten tarkkuutta ja luotettavuutta sekä laitteiston suorituskykyä.

Kalibrointi luo laatua ja luottamusta

Esimerkiksi lämpömittarin ja painemittarin kalibroinnit auttavat optimoimaan prosesseja muun muassa erilaisissa laboratorioissa, terveydenhuolto- ja elintarvikealalla sekä prosessi- ja energiateollisuudessa.

Harusvoimamittareiden kalibroinnilla taataan maston vaijerin oikea kireys ja siten myös turvallisuus. Voimalaitteiden kalibrointi tehdään laitteiston tarkkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi esimerkiksi betonitestauskoneille, aineenkoetuskoneille ja voimalaitteille.

Kaupankäyntiin ja hinnan määrittämiseen käytettävät mittauslaitteet varmennetaan säännöllisesti. Lue mitä eroa on kalibroinnilla ja varmennuksella.

 • Kiwa Inspecta varmentaa erilaisia mittauslaitteita, joita käytetään kaupankäynnissä ja hinnan määrityksessä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kaupan vaa'at, teollisuusvaa’at ja polttonestemittarit.
  Näytä
 • Paine, lämpötila, massa, voima, lämpöenergia. Kiwa Inspecta tarjoaa erilaisia mittalaitteiden kalibrointipalveluita. Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä.
  Näytä
 • Tartuntavetolaitetta tarvitaan mitattaessa erilaisten pinnoitteiden eri kerrosten välistä tartuntaa. Vetolaitteen kalibrointi tehdään laitteiston tarkkuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi. Kiwa Inspecta suorittaa tartuntavetolaitteiden kalibrointia 0 - 100 kN asti.
  Näytä
 • Virtausmittareiden tuloksia hyödynnetään eniten prosessien ohjauksessa ja säädössä sekä lämpöenergian ja materiaalivirtojen laskutuksessa.
  Näytä
 • Laboratoriokalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja monipuolinen käytettävissä oleva laitteisto. Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus ja luotettavuus sekä laitteiston suorituskyky.
  Näytä
 • Teemme betonitestauskoneiden, aineenkoetuskoneiden ja voimalaitteiden kenttäkalibrointeja.
  Näytä
 • Kymmeniä tonneja punnitsevat vaa’at ovat kalliita, joten niitä ei usein haluta ostaa satunnaisia punnituksia varten. Tästä syystä Kiwa Inspecta on kehittänyt massan punnituspalvelun, joka mahdollistaa asiakkaalle nopean ja joustavan punnituksen. Lue lisää!
  Näytä
 • Terveydenhuollossa ja sairaaloissa potilaan diagnoosin tukena käytetään monenlaisia mittareita, joiden säännöllinen kalibrointi ja validointi on olennaista.
  Näytä
 • Vaijerit pitävät telemastoja ja sähkölinjoja pystyssä. Vaijereiden oikea kireys on tärkeää mastojen mahdollisimman pitkälle elinkaarelle ja turvallisuudelle.
  Näytä
 • Mittausvälineet on hyvä kalibroida säännöllisesti. Kiwa Inspectalta lämpömittareiden ja painemittareiden kenttäkalibrointi.
  Näytä